Så höga hållbarhetsbetyg får bankerna

Ju längre stapel desto större hänsyn tar banken till hållbarhet när den investerar och lånar ut pengar. Röda varningstecken betyder att vi hittat exempel där banken inte följer sina riktlinjer i praktiken.

Om SEBs betyg

Bankens policy

SEB ställer sig bakom 49 % av de viktigaste standarderna och konventionerna för hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer sig bakom många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer SEB inom mänskliga rättigheter och vid investeringar i vapenföretag och i gruvbranschen. Lägst krav ställer banken inom klimatförändringar och bonusar. SEB är den enda av bankerna som öppet redovisar specifika hållbarhetskrav för enskilda branscher, bland annat gruv-, skogs- och oljebranschen. Kolla SEB:s betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur SEB följer sina riktlinjer i praktiken. En granskning 2015 visade att SEB investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att SEB investerar 386 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning 2015 visade däremot att SEB varit bäst av de stora svenska bankerna på att investera och finansiera förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Men vid årsskiftet 2014/15 hade banken ändå investerat över 13 miljarder kronor i de största fossilbolagen, varav drygt 2 miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om SEB:s resultat?

X

Om Nordeas betyg

Bankens policy

Nordea ställer sig bakom 38 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte har ställt sig bakom många viktiga krav på hållbarhet. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Lägst krav ställer banken inom klimatförändringar, bonusar och vid investeringar i energi- och skogsbranschen. Banken ställer högre och tydligare krav inom sparfonder och vid finansiering av projekt än när banken lånar ut pengar till företag. Kolla vad Nordea får för betyg inom olika teman.

Banken i praktiken  

Vår granskningar visar att det finns brister i hur Nordea följer sin policy i praktiken. En granskning 2015 visade att Nordea investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att Nordea investerar nästan en halv miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Men eftersom Nordea inte har tagit ställning mot kontroversiell vapenexport så bryter det inte mot bankens riktlinjer.

En granskning av Nordeas klimatarbete visade att banken satsat åtta gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), men Nordea var ändå näst bäst bland de största svenska bankerna. Trots det hade Nordea vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 18 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 3 miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Nordeas resultat?

X

Om Länsförsäkringars betyg

Bankens policy

Länsförsäkringar ställer sig bakom 36 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området klimatförändringar och vid investeringar i energiföretag. Bankens krav gäller framförallt deras sparfonder. Kolla vilka krav Länsförsäkringar ställer inom olika teman.

Banken i praktiken  

Våra granskningar visar att Länsförsäkringar är bättre än andra banker på att följa sin policy i praktiken, men det finns också brister. En granskning 2015 visade att Länsförsäkringar investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men banken kunde också uppvisa ett relativt trovärdigt påtryckningsarbete med företagen. En granskning 2016 visade att banken investerar 292 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Länsförsäkringars klimatarbete visade däremot att bankens sparfonder investerat nästan 50 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var sämst av alla banker. Länsförsäkringars fondbolag hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 3 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 500 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning

Vad tycker du om Länsförsäkringars resultat?

X

Om Swedbanks betyg

Bankens policy

Swedbank ställer sig bakom 30 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer Swedbank inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom biologisk mångfald och vid investeringar i skogsbranschen. Banken är bättre på att ställa krav inom sin fondförvaltning än inom andra investeringsområden. Kolla vilka krav Swedbank ställer inom olika teman. 

Banken i praktiken

Våra granskningar visar att Swedbank är bättre än andra banker på att följa sin policy i praktiken. En granskning 2015 visar att Swedbank investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men banken kunde också uppvisa ett relativt trovärdigt påtryckningsarbete med företagen. En granskning 2016 visade att Swedbank investerar över två miljarder kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Men eftersom Swedbank saknar en policy mot detta som gäller bankens fonder så bryter det inte mot bankens riktlinjer.

En granskning av Swedbanks klimatarbete visade att banken satsat hela elva gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Swedbank hade vid årsskiftet 2014/15 investerat över 17 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt tre miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Swedbanks resultat?

X

Om Skandias betyg

Bankens policy

Skandia ställer sig bakom 27 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer Skandia inom mänskliga rättigheter, skatteflykt och korruption. Lägst krav ställer banken inom biologisk mångfald och vid investeringar i skog och jordbruk. Banken har ingen utlåning till företag men investerar i företag genom sina fonder och kapitalförvaltning. Kolla hur höga krav Skandia ställer inom olika teman.

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar har visat att det finns brister i hur Skandia följer sin policy i praktiken. En granskning 2015 visade att Skandia investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att Skandia investerar drygt 100 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Skandias klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat hela 30 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var näst sämst av alla banker. Skandias fondbolag hade vid årsskiftet 2014/15 investerat drygt 1 miljard kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 200 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Skandiabankens resultat?

X

Om Handelsbankens betyg

Bankens policy

Handelsbanken ställer sig bakom 27 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer Handelsbanken inom mänskliga rättigheter och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom området klimatförändringar och vid investeringar i skog och jordbruk. De krav som banken ställer gäller framförallt bankens sparfonder. Kolla vilka krav Handelsbanken ställer inom olika teman

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Handelsbanken följer sin policy i praktiken. En granskning 2015 visade att Handelsbanken investerar i företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerar nästan en miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Men eftersom Handelsbanken inte har tagit ställning mot den typen av vapenexport så bryter det inte mot bankens riktlinjer.

En granskning av Handelsbankens klimatarbete visade att banken satsat hela 24 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Handelsbanken hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 6 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 800 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Handelsbankens resultat?

X

Om Danske Banks betyg

Bankens policy

Danske Bank ställer sig bakom 25 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att banken inte ställer många av de viktigaste hållbarhetskraven. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter, skatteflykt och korruption. Lägst krav ställs på företag i energisektorn och inom biologisk mångfald. Danske Bank har ett fåtal specifika riktlinjer för enskilda branscher och problemområden, bland annat för vapen, tobak och konfliktområden. Banken ställer tydligare hållbarhetskrav inom fondförvaltningen än när den lånar ut pengar till företag. Kolla vilka krav Danske Bank ställer inom olika teman.

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Danske Bank följer sin policy i praktiken. En granskning 2015 visade att Danske Bank investerar i företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att Danske Bank investerar 82 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Danske Banks klimatarbete visade att banken satsat hela 15 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Danske Bank hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 4 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 300 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning

Vad tycker du om Danske Banks resultat?

X

Alternativa banker

Det finns två mindre banker i Sverige som ställer högre krav på hållbarhet.

Om Ekobankens betyg

Ekobanken ställer sig bakom 92 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Bankens policy är att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som lånar pengar av banken. Här kan du se vilka krav Ekobanken ställer inom olika teman.

X

Om JAK Medlemsbanks betyg

JAK Medlemsbank ställer sig bakom 71 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg får banken inom mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Lägst betyg får banken inom området öppenhet. JAK ställer inte lika höga hållbarhetskrav som Ekobanken men har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till mindre företag som är verksamma i Sverige. JAK lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor och olja & gas. JAK är en medlemsägd bank och bygger på filosofin att inte betala eller ta ut ränta. Kolla hur höga krav JAK ställer inom olika teman.

X

Berätta för din bank vad du tycker!

Fair Finance Guide är ett initiativ från

  • loggaSK_ rgb.jpg
  • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg
  • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png
  • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png
  • Naturskyddsföreningen

Sprid Fair Finance Guide till fler!

Fair Finance Guide finansieras med stöd från

  • Sidas logga.jpg

Tack för att du delar!

×