Bankernas hållbarhetsbetyg

Om SEBs betyg

Bankens policy

SEB ställer sig bakom 59% av de viktigaste standarderna och konventionerna för hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. SEB har ett stort antal riktlinjer och ställningstaganden som gäller hela bankens finansiella verksamhet. Bland annat redovisar banken hållbarhetskrav för ett antal enskilda branscher, bland annat gruv-, skogs- och oljebranschen. Se SEB:s betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur SEB följer sina riktlinjer i praktiken:

– En granskning 2017 visade att SEB investerar 166 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att SEB investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och SEB har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att SEB även investerar 88 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att SEB investerar 386 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att SEB satsat fyra gånger mer på fossil energi jämfört med fossil energi. SEB var ändå bäst av de stora svenska bankerna på att satsa på förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att SEB investerat över 13 miljarder kronor i de största fossilbolagen, varav drygt 2 miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade att SEB investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om SEB:s resultat?

X

Om Swedbanks betyg

Bankens policy

Swedbank ställer sig bakom 55% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter och vid investeringar i skogsbranschen. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och biologisk mångfald. Swedbank har ett stort antal riktlinjer och ställningstaganden som gäller hela bankens finansiella verksamhet. Bland annat redovisar banken sina hållbarhetskrav för tiotal enskilda branscher, exempelvis gruvverksamhet, skog, jordbruk och fossila bränslen. Se Swedbanks betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Våra granskningar visar att Swedbank är något bättre än andra banker på att följa sin policy i praktiken, men det finns en hel del brister:

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar över 1,1 miljard kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar. Swedbank var ändå bättre än de andra bankerna.

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Swedbank har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Swedbank även investerar 1,3 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerat 39 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Swedbank sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att få företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerar över 2 miljarder kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Swedbank saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Swedbanks satsat hela 11 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014)

– En granskning 2015 visade att Swedbank investerade över 17 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt tre miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Swedbank investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men Swedbank kunde uppvisa ett relativt bra påtryckningsarbete med några av företagen.

Vad tycker du om Swedbanks resultat?

X

Om Handelsbankens betyg

Bankens policy

Handelsbanken ställer sig bakom 51% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Handelsbanken har publicerat särskilda riktlinjer för sin finansiella verksamhet i branscherna skog, jordbruk och försvarsindustrin. Banken har fler riktlinjer och ställningstaganden inom fonder än i den övriga finansiella verksamheten. Se Handelsbankens betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Handelsbanken följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar 480 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Handelsbanken har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Handelsbanken även investerar 644 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerat 22 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Handelsbanken sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerar nästan en miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Handelsbanken saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Handelsbankens satsat hela 24 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att Handelsbanken investerar över 6 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 800 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Handelsbanken investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Handelsbankens resultat?

X

Om Skandias betyg

Bankens policy

Skandia ställer sig bakom 48% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer Skandia inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt, biologisk mångfald och vid investeringar i gruvverksamhet. Skandia har publicerat ett tiotal specifika ställningstaganden som gäller hela den finansiella verksamheten, bland annat om mänskliga rättigheter och fossila bränslen. Se Skandias betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Flera av våra granskningar har visat att det finns brister i hur Skandia följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar 72 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Skandia har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Skandia även investerar 146 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerade 23 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Skandia sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerar drygt 100 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 av Skandias klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat hela 30 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var näst sämst av alla banker.

– En granskning 2015 visade att Skandias fondbolag investerat över 1 miljard kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 200 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Skandia investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Skandias resultat?

X

Om Länsförsäkringars betyg

Bankens policy

Länsförsäkringar ställer sig bakom 46% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs vid investeringar i gruvverksamhet och utvinning av fossila bränslen. Länsförsäkringar saknar särskilda ställningstaganden och riktlinjer för enskilda branscher. Däremot är banken den enda som har publicerat en mer strukturerad redovisning av sina påtryckningsdialoger med företag. Se Länsförsäkringars betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur Länsförsäkringar följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar 117 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Länsförsäkringar har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Länsförsäkringar även investerar 234 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog  

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerade 31 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Länsförsäkringar sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerar 292 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 av Länsförsäkringars klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat nästan 50 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var sämst av alla banker.

– En granskning 2015 visade att Länsförsäkringars fondbolag investerat nästan 3 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 500 miljoner i kolbolag

– En granskning 2015 visade att Länsförsäkringar investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men banken kunde också uppvisa ett relativt bra påtryckningsarbete med några av företagen.

Vad tycker du om Länsförsäkringars resultat?

X

Om Nordeas betyg

Bankens policy

Nordea ställer sig bakom 43% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i vapenföretag. Banken ställer högre och tydligare krav inom sparfonder och vid finansiering av projekt än när banken lånar ut pengar till företag. Se Nordeas betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Vår granskningar visar att det finns brister i hur Nordea följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar 664 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Nordea har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Nordea även investerar 2,5 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerade 359 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Nordea sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerar nästan en halv miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Nordea saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 av Nordeas klimatarbete visade att banken satsat åtta gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), men Nordea var ändå näst bäst bland de största svenska bankerna.

– En granskning 2015 visade att Nordea investerat nästan 18 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 3 miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Nordea investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Nordeas resultat?

X

Om Danske Banks betyg

Bankens policy

Danske Bank ställer sig bakom 28% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs inom områdena biologisk mångfald, klimatförändringar och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Danske Bank har en handfull riktlinjer för enskilda branscher och problemområden, men flera av dem saknar tydliga referenser till principer och standarder som företagen ska följa. Banken ställer högre krav inom fondförvaltningen än när den lånar ut pengar till företag. Se Danske Banks betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Danske Bank följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar 145 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Danske Bank hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Danske Bank även investerar 98 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerade 11 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerar 82 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 Danske Banks klimatarbete visade att banken satsat hela 15 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att Danske Bank investerat nästan 4 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 300 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Danske Banks investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Danske Banks resultat?

X

Om betygen

Ju längre stapel desto högre hållbarhetskrav ställer banken enligt bankens riktlinjer. 

UtropsteckenVarningstecken betyder att banken inte följer sina riktlinjer i praktiken enligt våra granskningar. Klicka på stapeln för att läsa mer.

Om granskningsmetoden

Alternativa bankers betyg

Om Ekobankens betyg

Bankens policy

Ekobanken ställer sig bakom 99 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Bankens policy är att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som banken ger lån till. Se Ekobankens betyg på olika teman.

Granskningar av praktiken

Ekobanken har inga investeringar eller finansiella kopplingar till kontroversiella företag eller branscher som Fair Finance Guide granskat hittills.

X

Om JAK Medlemsbanks betyg

Bankens policy

JAK Medlemsbank ställer sig bakom 91 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg har banken inom mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor. JAK har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom bland annat vapen, gruvor och fossila bränslen. JAK redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till. Se JAK:s betyg inom olika teman.

Granskningar av praktiken

JAK har inga investeringar eller finansiella kopplingar till kontroversiella företag eller branscher som Fair Finance Guide granskat hittills.

X

Berätta för din bank vad du tycker!

Fair Finance Guide är ett initiativ från

  • loggaSK_ rgb.jpg
  • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg
  • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png
  • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png
  • Naturskyddsföreningen

Sprid Fair Finance Guide till fler!

Tack för att du delar!

×