Bankernas hållbarhetsbetyg

Om SEBs betyg

Bankens policy

SEB ställer sig bakom 59 % av de viktigaste standarderna och konventionerna för hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. SEB har ett stort antal riktlinjer och ställningstaganden som gäller hela bankens finansiella verksamhet. Bland annat redovisar banken hållbarhetskrav för ett antal enskilda branscher, bland annat gruv-, skogs- och oljebranschen. Se SEB:s betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur SEB följer sina riktlinjer i praktiken. En granskning 2017 visade att SEB investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och SEB hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2015 visade att SEB investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar. En granskning 2016 visade att SEB investerar 386 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning 2015 visade däremot att SEB varit bäst av de stora svenska bankerna på att investera och finansiera förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Men vid årsskiftet 2014/15 hade banken ändå investerat över 13 miljarder kronor i de största fossilbolagen, varav drygt 2 miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om SEB:s resultat?

X

Om Swedbanks betyg

Bankens policy

Swedbank ställer sig bakom 55 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter och vid investeringar i skogsbranschen. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och biologisk mångfald. Swedbank har ett stort antal riktlinjer och ställningstaganden som gäller hela bankens finansiella verksamhet. Bland annat redovisar banken sina hållbarhetskrav för tiotal enskilda branscher, exempelvis gruvverksamhet, skog, jordbruk och fossila bränslen. Se Swedbanks betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Våra granskningar visar att Swedbank är något bättre än andra banker på att följa sin policy i praktiken, men det finns en del brister. En granskning 2017 visade att Swedbank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Swedbank hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. Vid en liknande granskning 2015 visade Swedbank ett relativt bra påtryckningsarbete med några företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

En granskning 2016 visade att Swedbank investerar över två miljarder kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Swedbank saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

En granskning av Swedbanks klimatarbete visade att banken satsat hela elva gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Swedbank hade vid årsskiftet 2014/15 investerat över 17 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt tre miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Swedbanks resultat?

X

Om Handelsbankens betyg

Bankens policy

Handelsbanken ställer sig bakom 51 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Handelsbanken har publicerat särskilda riktlinjer för sin finansiella verksamhet i branscherna skog, jordbruk och försvarsindustrin. Banken har fler riktlinjer och ställningstaganden inom fonder än i den övriga finansiella verksamheten. Se Handelsbankens betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Handelsbanken följer sin policy i praktiken. En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Handelsbanken hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En liknande granskning 2015 visade att Handelsbanken investerar i företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar.

En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerar nästan en miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Handelsbanken saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

En granskning av Handelsbankens klimatarbete visade att banken satsat hela 24 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Handelsbanken hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 6 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 800 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Handelsbankens resultat?

X

Om Skandias betyg

Bankens policy

Skandia ställer sig bakom 48 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer Skandia inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt, biologisk mångfald och vid investeringar i gruvverksamhet. Skandia har publicerat ett tiotal specifika ställningstaganden som gäller hela den finansiella verksamheten, bland annat om mänskliga rättigheter och fossila bränslen. Se Skandias betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar har visat att det finns brister i hur Skandia följer sin policy i praktiken. En granskning 2017 visade att Skandia investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Skandia hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En liknande granskning 2015 visade att Skandia investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken försöker påverka företagen att ta ansvar.

En granskning 2016 visade att Skandia investerar drygt 100 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Skandias klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat hela 30 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var näst sämst av alla banker. Skandias fondbolag hade vid årsskiftet 2014/15 investerat drygt 1 miljard kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 200 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Skandias resultat?

X

Om Länsförsäkringars betyg

Bankens policy

Länsförsäkringar ställer sig bakom 46 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs vid investeringar i gruvverksamhet och utvinning av fossila bränslen. Länsförsäkringar saknar särskilda ställningstaganden och riktlinjer för enskilda branscher. Däremot är banken den enda som har publicerat en mer strukturerad redovisning av sina påtryckningsdialoger med företag. Se Länsförsäkringars betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur Länsförsäkringar följer sin policy i praktiken. En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Länsförsäkringar hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. Vid en liknande granskning 2015 visade Länsförsäkringar ett relativt bra påtryckningsarbete med några företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

En granskning 2016 visade att banken investerar 292 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Länsförsäkringars klimatarbete visade däremot att bankens sparfonder investerat nästan 50 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var sämst av alla banker. Länsförsäkringars fondbolag hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 3 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 500 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning

Vad tycker du om Länsförsäkringars resultat?

X

Om Nordeas betyg

Bankens policy

Nordea ställer sig bakom 43 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i vapenföretag. Banken ställer högre och tydligare krav inom sparfonder och vid finansiering av projekt än när banken lånar ut pengar till företag. Se Nordeas betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Vår granskningar visar att det finns brister i hur Nordea följer sin policy i praktiken. En granskning 2017 visade att Nordea investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Nordea hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En liknande granskning 2015 visade att Nordea investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar.

En granskning 2016 visade att Nordea investerar nästan en halv miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Nordea saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

En granskning av Nordeas klimatarbete visade att banken satsat åtta gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), men Nordea var ändå näst bäst bland de största svenska bankerna. Trots det hade Nordea vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 18 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 3 miljarder i kolbolag, visar en annan granskning.

Vad tycker du om Nordeas resultat?

X

Om Danske Banks betyg

Bankens policy

Danske Bank ställer sig bakom 28 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter och korruption. Lägst krav ställs inom områdena biologisk mångfald, klimatförändringar och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Danske Bank har en handfull riktlinjer för enskilda branscher och problemområden, men flera av dem saknar tydliga referenser till principer och standarder som företagen ska följa. Banken ställer högre krav inom fondförvaltningen än när den lånar ut pengar till företag. Se Danske Banks betyg på olika teman.

Banken i praktiken  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Danske Bank följer sin policy i praktiken. En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Danske Bank hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En liknande granskning 2015 visade att Danske Bank investerar i företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar.

En granskning 2016 visade att Danske Bank investerar 82 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

En granskning av Danske Banks klimatarbete visade att banken satsat hela 15 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014). Danske Bank hade vid årsskiftet 2014/15 investerat nästan 4 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 300 miljoner i kolbolag, visar en annan granskning

Vad tycker du om Danske Banks resultat?

X

Om betygen

Ju längre stapel desto högre hållbarhetskrav ställer banken när den investerar och lånar ut pengar, enligt bankens riktlinjer. 

Utropstecken = betyder att vi har hittat exempel där banken inte följer sina riktlinjer i praktiken. Klicka på stapeln för att läsa mer.

Alternativa bankers betyg

Om Ekobankens betyg

Ekobanken ställer sig bakom 99 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Bankens policy är att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som banken ger lån till. Se Ekobankens betyg på olika teman.

X

Om JAK Medlemsbanks betyg

JAK Medlemsbank ställer sig bakom 91 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg har banken inom mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor. JAK har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom bland annat vapen, gruvor och fossila bränslen. JAK redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till. Se JAK:s betyg inom olika teman.

X

Berätta för din bank vad du tycker!

Fair Finance Guide är ett initiativ från

  • loggaSK_ rgb.jpg
  • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg
  • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png
  • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png
  • Naturskyddsföreningen

Sprid Fair Finance Guide till fler!

Fair Finance Guide finansieras med stöd från

  • Sidas logga.jpg

Tack för att du delar!

×