Så förbättrade sig din bank under 2015

den 31 december 2015

Under 2015 skärpte samtliga svenska storbanker sina riktlinjer för hållbarhet och flera har tagit konkreta steg för att motverka den globala uppvärmningen. Men fortfarande är det stor skillnad mellan bankerna.

undefinedNär Fair Finance Guide summerar året visar 2015 på en hel del förbättringar av hållbarhetsarbetet hos de svenska bankerna. Jämfört med föregående år höjde de sju största bankerna i genomsnitt sina hållbarhetskrav med 50 procent, enligt Fair Finance Guides internationella mätmetod. De största förbättringarna skedde inom mänskliga rättigheter, hållbar energi och kontroversiella vapen.

– Att bankerna börjat ta större ansvar för hållbarhetsfrågor är en mycket positiv trend och det visar att initiativ som Fair Finance Guide och kundernas påtryckningar ger effekt. Samtidigt har bankerna en bra bit kvar, i genomsnitt uppfyller de fortfarande bara 33 procent av de internationella principerna för hållbarhet, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide.

Under slutet av året tog bankerna även nya steg på klimatområdet, bland annat har flera banker börjat redovisa sina fonders klimatavtryck för att göra det lättare för kunderna att välja fonder med låg klimatpåverkan. Några banker har också börjat fasa ut investeringar i kol.

– De svenska bankerna har hängt på den internationella trenden att sluta finansiera klimatvärstingar som kolföretag, men ingen har slutat helt och ambitionsnivån skiljer sig en hel del mellan bankerna, säger Jakob König.

Ett av de mest långtgående besluten hos storbankerna kommer från Handelsbanken som beslutat att alla bankens aktivt förvaltade fonder ska sluta placera i företag som utvinner kol eller har mer än tio procent inom kolkraft. Andra banker, exempelvis Nordea har också börjat fasa ut kolet men bankens policy tillåter upp till 75 procent kolverksamhet. Nordeas policy omfattar däremot även krediter till nya företagskunder, medan Handelsbanken inte aviserat någon begränsning när det gäller krediter.

– Det är glädjande att flera av bankerna börjat ta konkreta steg för att fasa ut de värsta fossilbolagen, men det är viktigt att de är tydliga med hur långt de går. En bank som tillåter investeringar i företag som till största del sysslar med kolutvinning kan knappast hävda att banken slutat investera i kol, säger Jakob König.

Under 2016 fortsätter Fair Finance Guide granska bankernas hållbarhetsarbete och kommer ta fler stickprov för att kontrollera hur väl bankerna lever upp till sina riktlinjer i praktiken.

 

Förbättringar per bank 2015

Danske Bank
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 9 procentenheter, mest inom mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. 

Handelsbanken
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 14 procentenheter, mest inom mänskliga rättigheter och vapen. Har även slutat investera i kolföretag hos sina aktivt förvaltade sparfonder och tillåter max 50 procent kol hos företag i sina indexfonder. Handelsbanken har även börjat redovisa sina fonders klimatavtryck.

Länsförsäkringar
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med hela 22 procentenheter, framförallt inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och vapen. Länsförsäkringar har också börjat redovisa sina fonders klimatavtryck och satt upp mål för att minska sin direkta klimatpåverkan från kontor och resor.

Nordea
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 13 procentenheter, mest inom mänskliga rättigheter, skog och energi. Har även slutat investera i företag som till mer än 75 procent bryter eller säljer kol och banken säger numera nej till att finansiera nya företagskunder som ”primärt” sysslar med kol. Banken har lanserat flera klimatvänliga sparfonder och även lovat att börja redovisa fondernas klimatavtryck.

SEB
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 6 procentenheter, mest inom mänskliga rättigheter, energi och vapen. Har slutat finansiera nya kolkraftverk och säger numera nej till att göra affärer med nya företagskunder som har ”stor” verksamhet inom kolbrytning. Bankens befintliga kolkunder erbjuds banktjänster och finansiering för omställning mot förnybart. SEB:s hållbarhetsfonder har även slutat investera i utvinning av fossila bränslen och har lovat att börja redovisa alla fondernas klimatavtryck.

Skandia
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 9 procentenheter, mest inom vapen och energi. Banken har även lovat att börja redovisa sina fonders klimatavtryck.

Swedbank
Förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet med 4 procentenheter, mest inom skog och energi. Swedbank var även först ut med att redovisa sina fonders klimatavtryck och bankens hållbarhetsfonder har helt slutat investera i utvinning av fossila bränslen.

Tack för att du delar!

×