Bankerna måste höja pressen på palmoljeföretagen

den 30 november 2016

Ett av världens största palmoljeföretag har omfattande problem med barnarbete och dåliga arbetsvillkor på sina plantager, visar en ny rapport från Amnesty International. Svenska banker investerar miljarder i företagen som pekas ut.

undefinedBarnarbete, bristande säkerhet och tvångsarbete är några av de problem som upptäckts på plantager hos Wilmar International, ett av världens största palmoljeföretag, enligt en ny rapport från Amnesty International. Palmoljan köpts av stora globala företag som Nestlé, Colgate-Palmolive och Unilever, som bland annat står bakom varumärken som Dove, GB glass och Becel. De största bankerna i Sverige investerar nästan nio miljarder kronor i de tio företagen och en liten del är direkta investeringar i Wilmar. Nordea och Handelsbanken står för de största beloppen.

 – Palmolja är en högriskbransch med enorma utmaningar när det gäller miljön och mänskliga rättigheter. Genom bankernas investeringar finns en möjlighet att sätta press på företagen, både på de som producerar palmoljan men också på företagsjättarna som använder oljan i sina produkter, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

I Amnestys rapport granskas ett antal palmoljeplantager i Indonesien som ägs av företaget Wilmar International. De arbetare som Amnesty pratat med vittnar bland annat om barn som utför tunga arbeten utan skyddskläder mot gifter. Rapporten visar också på diskriminering av kvinnor i form av lägre löner och osäkra anställningar utan sjukvårdsförsäkring. Flera av de undersökta palmoljeodlingarna är dessutom certifierade som hållbara enligt den internationella branschens egen miljöstandard RSPO som dock fått upprepad kritik från miljöorganisationer för att vara otillräcklig.

undefined

– Bankerna har ett stort ansvar som ägare till företagen och de avslöjade bristerna bryter dessutom mot bankernas egna riktlinjer. Ställ krav på din bank att agera, säger Jakob König.

Granskningen visar också att det inte bara är svenska banker som investerar i företagen utan även flera andra svenska fondbolag och pensionsfonder, bland annat Sjunde AP-fonden och SPP. Hela listan över fonderna finns nedan.

Fair Finance Guide håller just nu på med en större rapport där bankernas påtryckningsarbete med palmoljeföretag granskas närmare. Rapporten kommer publiceras under våren 2017.

Se listan med fonderna som investerar i företagen

Var med och påverka!

Tack för att du delar!

×