Sex av sju banker investerar i tobaksbolag

den 30 juni 2016

Svenska banker investerar närmare en miljard kronor i ett av världens största tobaksbolag. En ny rapport visar dessutom att bolaget kopplas till utbrett barnarbete och stora hälsoproblem för arbetarna. Bara en av de sju stora bankerna utesluter helt investeringar i tobaksbolag. 

undefined

 – Tobaksindustrin är inte bara kontroversiell på grund av rökningens hälsoeffekter utan även på grund av arbetsmiljöproblemen i produktionen. Så det är verkligen en högrisksektor att investera i, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

I en ny rapport avslöjar Swedwatch att tobaksbolaget British American Tobacco har omfattande problem med kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring hos sina leverantörer i Bangladesh. Bland annat hittades omfattande barnarbete och arbetare som skadats av kemikalier på grund av bristande skyddsutrustning. Företaget använder sig dessutom av osäkra kontrakt som försätter bönderna i stor osäkerhet och fattigdom. 

Bland de sju största bankerna i Sverige har Länsförsäkringars fonder investerat mest i British American Tobacco medan Skandia inte investerar alls i bolaget, inte heller Ekobanken och JAK.

– Skandia, Ekobanken och JAK har som policy att inte investera tobaksbolag på grund av hälsofarorna med tobak. För banker som ändå väljer att investera i tobaksbolag är det viktigt att de kan visa hur de gör positiv skillnad som ägare, säger Jakob König.

Swedwatch har även frågat några av de svenska investerarna om de är medvetna om problemen i tobaksbranschen och om de har agerat för att påverka företagen. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank svarar att de känner till riskerna i branschen och har fört dialog med enskilda företag där problem rapporterats. Danske Bank känner också till problematiken, men har inte noterat några rapporter kring specifika missförhållanden och har därför inte agerat. Nordea svarar inte på frågan om problemen i branschen. Handelsbanken och Skandia ingick inte i enkäten.

Läs hela Swedwatch rapport

Har du sparpengar i British American Tobacco?

Här hittar du samtliga svenska fonder som investerar i företaget

Tack för att du delar!

×