Så kan du svara banken

den 10 mars 2017

Många som har mejlat sin bank undrar hur de ska tolka deras svar. Vi reder ut och berättar hur du kan svara banken tillbaka.

Min bank svarar

...att banken försöker påverka företag som bryter mot deras riktlinjer istället för att sälja direkt?

Vår kommentar: Ja aktiv påverkan kan vara ett bra sätt att ta ansvar om det görs ordentligt, men vår granskning visade just att bankernas påtryckningsarbete var alldeles för passivt eller inte pågick alls i de här fallen. Då har det liten effekt eftersom bankerna inte sätter ordentlig press på företagen.

...att banken visst har gjort en massa för att påverka i just de här fallen?

Vår kommentar: Ja flera av bankerna har satt igång eller intensifierat sitt arbete efter att de blev medvetna om granskningen. Det är bra och visar att vi kan påverka! Men bankerna borde ha bättre kontroll och ett aktivt arbete utan att vi granskar dem, annars håller de inte sina löften till kunderna.

...att banken har dialog med andra företag kring de här frågorna?

Vår kommentar: Det är bra, men det är viktigt att bankerna tar ansvar för alla sina investeringar, inte bara vissa. Sen är det också svårt att veta hur aktiva de här andra dialogerna är, våra granskningar visar ofta på brister, som i den här granskningen.

...att banken inte fått uppgifter om de här problemen eller deras omfattning förrän nu?

Vår kommentar: Vår granskning visar att bankerna inte har ordentliga kontrollsystem för att se till att företag lever upp till internationella konventioner och riktlinjer, både innan och under tiden de investerar i dem. Tyvärr ser vi att bankerna fortfarande satsar väldigt lite på det här arbetet och då blir det svårt att fånga upp, undersöka och agera tillräckligt på uppgifter om oegentligheter. Bankerna litar också för mycket på företagens uppgifter och sätter upp orimligt höga beviskrav mot de som anklagar, t.ex. att företaget måste bli dömt i domstol eller att FN har pekat ut företaget för att anses sant, vilket händer extremt sällan.

...att banken deltar i större branschinitiativ med andra investerare för att påverka hela branschen som företagen är verksamma i?

Vår kommentar: Ja och det är jättebra och något vi uppmuntrar fler banker att göra. Däremot ser vi att vissa frågor inte tas upp på ett tydligt sätt i dessa initiativ, t.ex. frågan om ursprungsfolks rättigheter. Branschinitiativen fokuserar oftast inte heller på enskilda fall vilket gör det till ett mindre bra sätt att ta itu med specifika incidenter och situationer som i de här fallen.

 

Så här kan du svara banken tillbaka!

Hej,

Jag uppskattar att ni tar kritiken på allvar men jag är inte riktigt nöjd med ert svar. När ni säger att ni försöker påverka företag visar ju rapporten från Fair Finance Guide att ni inte agerat ordentligt i de här fallen. Det är bra att ni engagerar er i andra företag, men jag vill att ni ska ta ansvar för alla era investeringar. Det är också viktigt att ni kan visa upp ett trovärdigt arbete när ni blir granskade, inte sätta fart först då. Annars är det svårt att känna förtroende för ert arbete.

Jag hoppas verkligen på bättring, annars kommer jag att byta bank.

Hälsningar,

 

Tack för att du delar!

×