Nordeas kritik bristfällig – här är våra svar

den 11 oktober 2018

Nordea menar att vår och Amnestys granskning av bankens kopplingar till skandalföretag är missvisande. Men deras kritik innehåller flera felaktigheter. Här är våra svar på Nordeas kommentar.

Nordea skriver:

“Fair Finance Guide has published a study on how banks live up to principles of responsible investments with a focus on human rights. Nordea has chosen not to participate in the study as the methodology used by Fair Finance Guide is in our view outdated and not aligned with our belief of how to effectively drive change within companies. The study fails to provide a nuanced assessment of Nordea’s work in the area. The methodology is biased towards exclusion, while we promote active ownership.”

Vår kommentar: Tvärtom, vi uppmuntrar aktivt ägande, det är därför vi utvärderar bankernas påverkansarbete så noggrant. Till exempel undersökte vi om bankerna har tidsbestämda mål med sin påverkansdialog.

“Other biases include the limited selection of companies, while we invest in thousands of companies around the world.”

Vår kommentar: Banken har ansvar för alla sina investeringar. Man kan inte frånsäga sig ansvar i ett fall bara för att man agerat i ett annat fall. Nordea har även lovat kunderna att principerna om mänskliga rättigheter ska gälla alla investeringar, inte bara vissa utvalda. Det vill säga, banken har ansvar för alla sina investeringar, vare sig det rör företag där man är majoritets- eller minoritetsägare. I en human rights due diligence (HRDD) måste företaget förstå kontexten och de mänskligarättighets-risker som föreligger, och där det behövs, prioritera de risker som är allvarligast. Vi har valt kända fall där bolag bidragit till eller orsakat omfattande negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Att det rört sig om kända, välpublicerade och allvarliga människorättskränkningar riskerar tvärtom att ge studien en bias till bankernas fördel, jämfört med betydligt mindre kända människorättsskandaler. 

“The methodology also to some extent punishes banks because of their fewer dialogues with the companies, irrespective of the quality of the dialogues.”

Vår kommentar: Tvärtom, vi gör noggranna granskningar av dialogerna just för att bedöma kvaliteten, bla genom platsbesök och intervjuer med bankerna. Tyvärr ville inte Nordea ställa upp på en intervju eller svara på följdfrågor. Grunden i ett trovärdigt hållbarhetsarbete är att vara transparent med hur man agerar och på vilket sätt man tar ansvar.

“Banks are furthermore punished if they are unable to present detailed documentation of the dialogues with the companies without considering that this would undermine the ongoing engagements with the companies.”

Vår kommentar: Företagen vet att banker och andra ägare måste redovisa för sina intressenter hur de tar ansvar. Vi förstår att Nordea inte kan lämna ut mötesprotokoll eller epostkonversationer med företagen, det har vi inte heller begärt, men banken måste kunna redovisa en dokumenterad och strukturerad process för att påverkansarbetet ska vara trovärdigt. De andra stora bankerna i Sverige har visat att det är möjligt. 

"Stora Enso is an example of a company that was included in the study. In the study, the company is accused of being an irresponsible investment due to their previous sub-supplier involvement with child labour in Pakistan that was discovered in 2014. We had an extensive engagement with Stora Enso and conducted numerous field visits to the company’s factories in Pakistan, China and Brazil. Stora Enso ended its activities in Pakistan and is now working proactively with sustainability issues. A video of our field visit to Stora Enso in Brazil is available in the following link."

Vår kommentar: Detta visar även vår granskning, Stora Enso är det fall där Nordea fick högst betyg av de sex företagen. Banken hade möjligen kunnat få ännu högre betyg om den ställt upp på en intervju och svarat på följdfrågor kring sådant som var otydligt eller inte besvarades i första enkäten. Fallet Stora Enso undantogs också i vår kritik om fortsatta investeringar, eftersom problematiken håller på att lösas. Anledningen till att vi tog med Stora Enso var för att bankerna uttryckt önskemål om vi skulle granska bankernas agerande gällande ett nordiskt företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Syftet var att ge bankerna möjlighet att visa att de är bättre på att agera gällande nordiska företag, som de själva hävdar. Och vår granskning av fallet Stora Enso överensstämde med den bilden.

“Nordea Asset Management is the largest asset manager in Northern Europe and we therefore have a higher absolute exposure to companies compared to our Swedish peers. At Nordea, we have worked with responsible investments for a long time. We were the first bank to sign the UN Principles for Responsible Investments (as early as in 2007). Nordea is unique in terms of how we engage and have dialogues with companies and sectors, conduct interviews and go on field visits.”

Vår kommentar: Nordeas storlek betyder snarare att banken har en fördel gentemot mindre aktörer. Både stora och små aktörer har ungefär lika många hållbarhetsproblem att hantera, eftersom de erbjuder likartade produkter och ofta investerar i tusentals företag. Däremot har stora aktörer som Nordea mycket mer resurser till sitt hållbarhetsarbete. Vi vill gärna se mer detaljer kring Nordeas hållbarhetsarbete, både genom dialog med banken men också genom publikt tillgängligt material, i den mån det är lämpligt.

“The study by Fair Finance Guide does not consider how we actively engage and drive change within companies through our ownership. Active ownership often results in significantly better results, compared to standing aside and excluding.”

Vår kommentar: Återigen fel, vi uppmuntrar aktivt ägarskap men vill såklart se att det görs seriöst i praktiken.

“As owners, we use the right to exercise our votes on relevant climate resolutions at company AGMs. Our voting behavior is transparent and can be freely monitored via this link. In situations when companies fail to engage with us or fail to demonstrate any improvements of their management of sustainability risks, Nordea may exclude the company. It should also be noted that Nordea invests EUR 6 billion in companies providing climate solutions and contributing to the transition to a low-carbon future through our Climate fund and the fund family Stars.

We always strive to improve, become more transparent and efficient in how we adjust, mitigate and engage, to enable our clients to make relevant choices for a sustainable future. It is an integrated and business-driven part of our activities at Nordea to take responsibility for issues such as the environment, labour rights, human rights, transparency and compliance. We have increased resources in this area and have one of the largest teams in Europe working with this full time.

In contrast to the findings of Fair Finance Guide, our processes for responsible investments have been awarded by many external parties and are considered the best on the market. According to a report by the UN PRI from 2018 (“PRI Assessment 2018”), Nordea received the rating A+. The consultancy firm Söderberg & Partners completed a study where Nordea got a top ranking in most fund categories based on fund companies’ efforts to engage with companies and steer them in a more sustainable direction. Nordea tops five out of seven categories based on average ranking for all funds within the respective category. Nordea also receives the highest sustainability score among Swedish banks from the ESG rating provider Sustainalytics. Nordea has a rating of C by ISS-oekom compared to industry leaders that has a rating of C+. By MSCI ESG Ratings assessment, Nordea has received a rating of BBB as of September 28, 2018 The magazine CFI has awarded Nordea’s processes for responsible investments as the best in Europe for four years in a row.”

Vår kommentar: Flera av utmärkelserna är baserade på en relativ bedömning där det räcker med att vara relativt bäst för att få utmärkelsen. Detta betyder inte att Nordea saknar brister, brister som ofta rimmar illa med vad banken skriver i sina riktlinjer och har lovat sina kunder. I Fair Finance Guides och Amnestys granskningar bedömer vi hur väl Nordea lever upp till sina riktlinjer på ett mer absolut plan, genom att granska bankens agerande gällande konkreta företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, dokumenterade i rapporter av Amnesty International. Där har Nordea och övriga banker en hel del kvar att göra, men vi ser också en hel del förbättringar hos flera av bankerna.

Tack för att du delar!

×