Pensionsfonder och fondbolag investerar i skandalföretag

den 30 september 2018

Det är inte bara svenska banker som investerar i företag som är kända för kopplingar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och långvarig miljöförstöring. Även stora pensionsfonder och flera av AP-fonderna har investerat stora belopp i företagen, i flera fall genom så kallade etikfonder.

Förra veckan släppte Fair Finance Guide och Amnesty International rapporten ”Still Irresponsible Investments” om svenska bankers investeringar i fem företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Det handlar om företagen DowDuPont, Goldcorp, Renault, Shell och Vedanta. Flera av företagen har svartlistats av investerare, bland annat norska oljefonden.

 Det här handlar om stora globala företag som inte agerat tillräckligt för att komma tillrätta med att de bidrar till allvarlig negativ inverkan på nskliga rättigheter och långvarig miljörstöring, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig på området företag och mänskliga rättigheter på Amnesty International i Sverige.

Svenska pensionspengar i skandalföretagen
Nu visar vår ytterligare granskning att även stora pensionsfonder och fondbolag i Sverige investerar stort i företagen, totalt över 3,5 miljarder kronor. Störst investeringar har den populära
Sjunde AP-fonden, där över fyra miljoner svenskar har sina pensionspengar. Totalt investerar fonden 1,4 miljarder kronor i ett av företagen. SPP investerar över 1 miljard i fyra av företagen.

– Nu är det viktigt att fondbolagen sätter ordentlig press på företagen och kan visa att det har tillräcklig effekt, annars bör de dra sig ur. Det gäller även fondbolag som har små investeringar, vilket FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter slagit fast, säger Jakob König som leder initiativet Fair Finance Guide på organisationen Sveriges Konsumenter.

De fem företagen hittades i totalt ett tjugotal svenska sparfonder. Flera av fonderna är så kallade etikfonder eller fonder som säger sig ställa särskilt höga krav på hållbarhet, bland annat hos SPP och Öhman. Även fonden GodFond, som numera förvaltas av SPP, har investeringar i två av företagen. Däremot hittades inga av företagen i Svanen-märkta fonder.

– Det här visar hur svårt det är för spararna att veta vad fondbolagens löften om etik och hållbarhet innebär i praktiken. Det behövs oberoende standarder och märkningar som spararna kan lita på, säger Jakob König.

Se vilka fonder som investerar i företagen

Tack för att du delar!

×