Världens största investerare pressar palmoljebankerna

den 18 april 2018

Efter våra uppmärksammade rapporter om svenska och norska bankers koppling till palmoljeindustrin har norska oljefonden och PRI:s palmoljegrupp meddelat att de ska sätta större press på de asiatiska palmoljebankerna. Det är ett viktigt steg för att rädda de sista regnskogarna.

Förra året granskade vi svenska och norska bankers koppling till den destruktiva palmoljeindustrin. Vi kunde bland annat visa att nordiska banker investerar i asiatiska banker som i sin tur lånar ut pengar till företag som skövlar regnskog på Borneo. Granskningarna uppmärksammades bland annat på DN:s första sida och tusentals bankkunder reagerade i sociala medier och mejlade sina banker.

Sedan dess har norska oljefonden, som är världens största statliga pensionsfond, tagit del av rapporterna och meddelat att de nu ska sätta press på de asiatiska bankerna.

Även palmoljegruppen inom PRI, som är FN:s initiativ för hållbara investerare, ska börja pusha de asiatiska bankerna att ställa högre hållbarhetskrav. Gruppen består av 25 stora investerare, bland annat SEB och Swedbank, och beslutet är ett direkt resultat av vårt rundabordssamtal med bankerna förra året.

Palmoljebolag i Asien kan nu få svårare att låna pengar om de inte kan visa upp ett trovärdigt hållbarhetsarbete.

- Dessutom har norska oljefonden och PRI ett stort inflytande i finanssektorn. När de agerar brukar fler investerare följa efter, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide i Sverige.

Tack för att du delar!

×