Så bemöter du bankernas klimatpåståenden

den 9 februari 2021

Nyligen avslöjade vi att fyra svenska storbanker stött fossilbolag med flera hundra miljarder kronor åren efter Parisavtalet. Bakom lykta dörrar har bankernas lån till bolagen tuffat på som om klimatkrisen inte existerade. Nu lovar många banker att skärpa sitt klimatarbete. Men hur starka är egentligen löftena?

Sedan vårt avslöjande har flera tusen upprörda bankkunder mejlat sin bank och krävt att de slutar stödja fossilbolag. Flera banker har svarat sina kunder. Vi har tagit del av svaren och kan se att flera av bankerna nu tar steg mot att fasa ut fossilt, men att det är en lång väg kvar. Här är några av svagheterna i bankernas resonemang och hur du kan bemöta dem.

  1. Vi investerar inte längre i fossilbolag.
   Svar: Det är jättebra att ni rensat bort fossilbolagen ur era fonder. Men det största problemet är lånen. Utan bankers lån blir det svårt för fossilbolag att fortsätta med sin klimatskadliga verksamhet. När slutar ni låna ut pengar till fossilbolag?

  2. Att sluta låna ut pengar till fossilbolag gagnar inte klimatet, tvärtom behöver vi hjälpa bolagen att vara en del av omställningen.
   Svar: Det är förstås av yttersta vikt att fossilbolag som vill och kan ställa om får pengar till den nödvändiga klimatomställningen. Men för att det ska handla om verkningsfulla krav från er sida behöver ni villkora lånen med att bolagen antagit omställningsplaner i linje med Parisavtalet innan ni lånar ut mer pengar. När kommer ni att ställa ett sådant krav?

  3. Ser vi ingen förändringsvilja hos bolagen är exkludering ett alternativ.
   Svar: Det låter ju bra, men vad innebär det konkret? Vilka krav ställer ni på bolagen och när ska förändringen vara genomförd? Vissa bolag har som sin huvudverksamhet att utvinna fossila bränslen, det är hela deras affärsidé. För att vara säker på att bolaget verkligen kan och vill ställa om behöver ni först kräva att bolaget antar en tillräcklig omställningsplan, innan ni fortsätter stödja bolaget med pengar.

  4. I praktiken kan man säga att vi exkluderar alla kolbolag då vi exkluderar alla bolag som har mer än 10% av sin omsättning från utvinning av kol.
   Svar: Nu pratar ni om investeringar, men det största problemet är er utlåning. Dessutom gör en tioprocentsgräns det möjligt att fortsätta investera i till exempel världens största kolexportör, Glencore (eftersom bolaget har en massa annan verksamhet också). Jag uppmanar er att exkludera ALLA bolag som utvinner kol, både när det gäller investeringar och lån.
    
  5. Klimatfrågan är väldigt viktigt för oss. Därför stoppar vi nu ny direktfinansiering av okonventionell utvinning av fossila bränslen och prospektering av nya olje- eller gasfält.
   Svar: Att ni skärper er klimatpolicy är förstås bra. Men tyvärr är den full av kryphål, vilket i praktiken gör att ni kan fortsätta låna ut pengar även till de allra värsta fossilbolagen. Förbudet mot “ny finansiering” innebär att ni kan fortsätta låna ut pengar till era befintliga kunder som borrar efter olja i Arktis eller ägnar sig åt utvinning av oljesand och fracking. Att förbudet bara gäller “direktfinansiering” gör att ni även kan låna ut pengar till nya kunder, ifall lånen går till fossilbolagen istället för direkt till projekten.

  6. Vi ser över våra riktlinjer kontinuerligt och stramar åt dem.
   Svar: Tiden att se över riktlinjer långsamt och löpande är förbi. Klimatkrisen är akut. Som kund är jag mån om att ni omgående slutar stödja fossilbolag utan omställningsplaner. Annars byter jag till en mer klimatvänlig bank.  

Läs vår granskning av bankerna och mejla dem!

Se hur klimatvänlig just din bank är

Tack för att du delar!

×