Bankernas hållbarhetsbetyg

Rankingen visar hur höga krav bankerna ställer på hållbarhet enligt sina riktlinjer. Men håller de vad de lovar? Varningssymbolerna visar vilka banker där vi hittat brister i praktiken - klicka på bankens betyg och läs mer!

Om Ekobankens betyg

Bankens hållbarhetslöften

Ekobanken ställer sig bakom 99 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Bankens policy är att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som banken ger lån till. Se Ekobankens betyg inom olika teman.

Håller banken sina löften?

En granskning 2018 bekräftade att Ekobanken endast har utlåning till hållbar energi och ingen utlåning till fossil energi. Ekobanken har i övrigt inte haft någon finansiell koppling till de företag eller branscher som vi granskat hittills.

X

Om JAK Medlemsbanks betyg

Bankens hållbarhetslöften

JAK Medlemsbank ställer sig bakom 94 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg har banken inom mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor. JAK har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom bland annat vapen, gruvor och fossila bränslen. JAK redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till. Se JAK:s betyg inom olika teman.

Håller banken sina löften?

En granskning 2018 bekräftade att JAK endast har utlåning till hållbar energi och ingen utlåning till fossil energi. JAK har i övrigt inte haft någon finansiell koppling till de företag eller branscher som vi granskat hittills.

X

Om Swedbanks betyg

Bankens hållbarhetslöften

Swedbank ställer sig bakom 64 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i skogsbranschen. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och klimatförändringar. Se Swedbanks betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att Swedbank är något bättre än andra stora banker på att följa sin policy i praktiken, men det finns en hel del brister:

– En granskning 2019 visade att Swedbank investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Swedbank inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– Flera avslöjanden har visat att Swedbank kopplats till skatteflykt och penningtvätt, bland annat i Panamadokumenten och penningtvättsskandalen i Baltikum.

– En granskning 2018 visade att Swedbank investerat fyra gånger mer i fossil energi än hållbar energi åren efter Parisavtalet. Inom utlåning gick fyra gånger mer till hållbar energi jämfört med fossil energi, vilket var bäst av storbankerna.

– En granskning 2018 visade att Swedbank investerar över 2 miljarder kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och DowDuPont. Swedbank har förbättrat sitt påtryckningsarbete med flera av företagen sedan föregående granskning men banken fortsätter att agera otillräckligt i flera av fallen.

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar över 1,1 miljard kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar. Swedbank var ändå bättre än de andra bankerna.

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Swedbank har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Swedbank även investerar 1,3 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerat 39 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Swedbank sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att få företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerar över 2 miljarder kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Swedbank saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Swedbank investerade över 17 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt tre miljarder i kolbolag.

Vad tycker du om Swedbanks resultat?

X

Om SEBs betyg

Bankens hållbarhetslöften

SEB ställer sig bakom 58 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna för hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Se SEB:s betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur SEB följer sina riktlinjer i praktiken:

– En granskning 2019 visade att SEB investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att SEB inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– Flera avslöjanden har visat att SEB kopplats till skatteflykt, bland annat i Panamadokumenten och fått kritik för brister i arbetet mot penningtvätt.

– En granskning 2018 visade att SEB investerat elva gånger mer i fossil energi än hållbar energi åren efter Parisavtalet. Inom utlåning gick nästan lika mycket av lånen till fossil energi som till hållbar energi, bland annat flera miljarder till stora olje- och kolbolag. SEB hade samtidigt lånat ut störst belopp av alla banker till hållbar energi.

– En granskning 2018 visade att SEB investerar 47 miljoner kronor i företaget DowDuPont som kopplas till Bhopalkatastrofen i Indien, som än idag orsakar allvarliga hälsoproblem hos befolkningen. SEB har inte ställt några krav på företaget att ta ansvar, men banken har däremot svartlistat andra företag på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och Renault.

– En granskning 2017 visade att SEB investerar 166 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att SEB investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och SEB har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att SEB även investerar 88 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att SEB investerar 386 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att SEB investerat över 13 miljarder kronor i de största fossilbolagen, varav drygt 2 miljarder i kolbolag.

Vad tycker du om SEB:s resultat?

X

Om Handelsbankens betyg

Bankens hållbarhetslöften

Handelsbanken ställer sig bakom 54 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området vid investeringar i jordbruksverksamhet, skog och gruvor. Se Handelsbankens betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Handelsbanken följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2019 visade att Handelsbanken investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Handelsbanken inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– Flera avslöjanden har visat att Handelsbanken kopplats till skatteflykt och penningtvätt, bland annat i Panamadokumenten och fått böter för brister i arbetet mot penningtvätt.

– En granskning 2018 visade att Handelsbanken investerat dubbelt så mycket i fossil energi jämfört med hållbar energi åren efter Parisavtalet. Det var ändå bäst av storbankerna. Inom utlåning var det omvänt, där gick mer än dubbelt så mycket till hållbar energi jämfört med fossil energi.

– En granskning 2018 visade att Handelsbanken investerar 298 miljoner kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat DowDuPont och Renault. Handelsbanken har förbättrat sitt påtryckningsarbete med flera av företagen sedan föregående granskning men banken fortsätter att agera otillräckligt i flera av fallen. Handelsbanken har däremot svartlistat några av företagen på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell.

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar 480 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Handelsbanken har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Handelsbanken även investerar 644 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerat 22 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Handelsbanken sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerar nästan en miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Handelsbanken saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Handelsbanken investerar över 6 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 800 miljoner i kolbolag.

Vad tycker du om Handelsbankens resultat?

X

Om Länsförsäkringars betyg

Bankens hållbarhetslöften

Länsförsäkringar ställer sig bakom 53 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom skatteflykt och vid investeringar i gruvor och fossila bränslen. Se Länsförsäkringars betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur Länsförsäkringar följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2019 visade att Länsförsäkringar investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Länsförsäkringar inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– En granskning 2018 visade att Länsförsäkringar investerat sju gånger mer i fossil energi jämfört med hållbar energi åren efter Parisavtalet. Länsförsäkringar hade högst andel fossil energi av alla bankerna i granskningen.

– En granskning 2018 visade att Länsförsäkringar investerar över 584 miljoner kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och DowDuPont. Länsförsäkringar har förbättrat sitt påtryckningsarbete med flera av företagen sedan föregående granskning men banken fortsätter att agera otillräckligt i flera av fallen.

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar 117 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Länsförsäkringar har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Länsförsäkringar även investerar 234 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog  

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerade 31 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Länsförsäkringar sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerar 292 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att Länsförsäkringars fondbolag investerat nästan 3 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 500 miljoner i kolbolag.

Vad tycker du om Länsförsäkringars resultat?

X

Om Skandias betyg

Bankens hållbarhetslöften

Skandia ställer sig bakom 53 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer Skandia inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och vid investeringar i skog och gruvor. Se Skandias betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar har visat att det finns brister i hur Skandia följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2019 visade att Skandia investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Skandia inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– En granskning 2018 visade att Skandia investerat lika mycket i fossil energi som i hållbar energi åren efter Parisavtalet. Skandias resultat var ändå bäst bland de sju största svenska bankerna och beror framförallt på att de gjort en miljardinvestering i vindkraft.

– En granskning 2018 visade att Skandia investerar över 228 miljoner kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och DowDuPont. Skandia har förbättrat sitt påtryckningsarbete med flera av företagen sedan föregående granskning men banken fortsätter att agera otillräckligt i flera av fallen.

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar 72 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Skandia har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Skandia även investerar 146 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerade 23 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Skandia sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerar drygt 100 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att Skandias fondbolag investerat över 1 miljard kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 200 miljoner i kolbolag.

Vad tycker du om Skandias resultat?

X

Om Danske Banks betyg

Bankens hållbarhetslöften

Danske Bank ställer sig bakom 52 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom områdena biologisk mångfald, klimatförändringar och vid investeringar i energiföretag. Se Danske Banks betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Danske Bank följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2019 visade att Danske Bank investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Danske Bank inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– Flera avslöjanden har visat att Danske Bank kopplats till skatteflykt och penningtvätt, bland annat en av världens största penningtvättshärvor och Panamadokumenten.

– En granskning 2018 visade att Danske Bank investerat tre gånger så mycket i fossil energi jämfört med hållbar energi åren efter Parisavtalet. Inom utlåning gick nästan lika mycket till fossil energi som till hållbar energi.

– En granskning 2018 visade att Danske Bank investerar 163 miljoner kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och DowDuPont. Danske Bank har inte satt tillräcklig press på företagen att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar 145 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Danske Bank hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Danske Bank även investerar 98 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerade 11 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerar 82 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att Danske Bank investerat nästan 4 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 300 miljoner i kolbolag.

Vad tycker du om Danske Banks resultat?

X

Om Nordeas betyg

Bankens hållbarhetslöften

Nordea ställer sig bakom 47 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs vid investeringar i vapenföretag, skog och jordbruk. Se Nordeas betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Vår granskningar visar att det finns brister i hur Nordea följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2019 visade att Nordea investerar i svenska klädföretag vars kläder tillverkas av underbetalda sömmerskor i Bangladesh som inte kan leva på sin lön. Rapporten visar att Nordea inte agerat tillräckligt för att ställa krav och banken har inte heller ställt sig bakom kravet på levnadslön i sina riktlinjer.

– Flera avslöjanden har visat att Nordea kopplats till skatteflykt och penningtvätt, bland annat i Panamadokumenten och anklagats för inblandning i penningtvättsskandalen i Baltikum.

– Vår granskning 2018 visade att Nordea investerat sex gånger så mycket i fossil energi jämfört med hållbar energi åren efter Parisavtalet. Inom utlåning gick 50 procent mer till hållbar energi jämfört med fossil energi. Bland fossilföretagen som Nordea lånat ut flera miljarder till finns stora kol- och oljebolag, bland annat Rysslands största kolbolag SUEK.

– En granskning 2018 visade att Nordea investerar över 2 miljarder kronor i företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat oljebolaget Shell och DowDuPont. Nordea har inte satt tillräcklig press på företagen att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar 664 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Nordea har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Nordea även investerar 2,5 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerade 359 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Nordea sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerar nästan en halv miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Nordea saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Nordea investerat nästan 18 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 3 miljarder i kolbolag.

Vad tycker du om Nordeas resultat?

X

Berätta för din bank vad du tycker!

Ett initiativ från

  • loggaSK_ rgb.jpg
  • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg
  • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png
  • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png
  • Naturskyddsföreningen

Finansieras med stöd från

  • Sidas logga.jpg

Tipsa vänner om att kolla sin bank!

Tack för att du delar!

×