Byt bank!

Vill du byta till en schysstare bank? Det är gratis och inte särskilt svårt. Så här går det till.

Genom att klicka nedan på den bank du vill byta till kommer du till bankens välkomstsida för nya kunder. Där får du information om hur du tar kontakt med banken för att bli kund. Det är den nya banken som ordnar allt, exempelvis avslutar ditt gamla bankkonto och tillhörande tjänster. Bytet ska inte behöva ta mer än tre till fem dagar. Här finns en checklista över saker att tänka på när du byter bank.

 Klicka på banken du vill byta till

 

 • Ekobanken.jpg

  Ekobanken är en liten svensk bank där hållbarhet står i fokus. Banken lånar ut dina sparpengar enligt principen att göra samhället mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Hos Ekobanken kan du ha dina pengar på ett bankkonto och använda deras internetbank för att betala räkningar och göra överföringar. Du kan även ta lån i banken. Om du vill byta till Ekobanken behåller du din gamla bank för tjänster som Ekobanken ännu inte erbjuder, till exempel betalkort och Swish. Ekobanken är medlemsägd och har inget vinstintresse. Det är valfritt att bli medlem i banken. Banken omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 • Skärmklipp 2019 11 28 21.05.25

  JAK Medlemsbank är en medlemsägd bank utan vinstintresse som erbjuder de viktigaste banktjänsterna, såsom lönekonto, betaltjänster, betalkort och lån. Bankens grundidé är att inte bidra till ökade klyftor mellan människor eller regioner utan istället bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Medlemmar sparar utan krav på avkastning till förmån för utlåning till andra medlemmar. Utlåning sker främst till hushåll och små företag. Det kostar 300 kronor per år att vara medlem. Banken omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 • swedbank_2.jpg

  Swedbank är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter genom sina bankkontor, webben och telefon. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett tiotal sparfonder (kallas ”hållbarhetsfonder”) som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt.

 • Nordea

  Nordea är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter genom sina bankkontor, webben och telefon. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett fåtal sparfonder (kallas ”star-fonder”) som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt.

 • HB_SMALL.png

  Handelsbanken är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter genom sina bankkontor, webben och telefon. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett tiotal sparfonder (kallas ”criteriafonder”) som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt.

 • Danske bank

  Danske Bank är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter genom sina bankkontor, webben och telefon. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett fåtal sparfonder (kallas ”etiska fonder” och ”miljöfonder”) som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt.

 • Skandiabanken

  SkandiaBanken erbjuder de flesta tjänster och sparprodukter till privatpersoner. Banken finns framförallt på webben och via telefon och har bara ett bankkontor i Sverige. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett fåtal egna sparfonder som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt. Hos SkandiaBanken finns även ett stort urval av externa fonder där man bland annat kan hitta etik- och hållbarhetsfonder.

 • Länsförsäkringar Vår Gemensamma Logotyp 1485X445

  Länsförsäkringar Bank erbjuder de flesta tjänster och sparprodukter till privatpersoner genom sina bankkontor, webben och telefon. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken inga egna sparfonder som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt, men banken erbjuder ett fåtal externa fonder som har särskild inriktning på hållbarhet.

 • SEB_mindre_vänster2.jpg

  SEB är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter genom sina bankkontor, webben och telefon. Bankens fondbolag erbjuder ett tiotal egna fonder som ställer särskilt höga krav på hållbarhet och kallas för "mörkgröna fonder".

Tack för att du delar!

×