Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Medeltemperaturen stiger på jorden, ekosystemen förändras och människor riskerar att drabbas av översvämningar, torkade skördar och naturkatastrofer. De investeringar som görs idag påverkar hur mycket växthusgaser vi kommer att släppa ut i framtiden. Att minska utsläppen är nödvändigt, både för miljön och för att kunna bekämpa fattigdom i världen. Som finansiärer i en mängd företag, projekt och stater spelar bankerna en nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför bör bankerna se till att deras investeringar följer internationella avtal för att bromsa och stoppa den globala uppvärmningen. Bankerna måste flytta investeringarna från fossila bränslen till förnyelsebar energi och se till att företagen de investerar i mäter och minskar sina utsläpp.

Bankerna måste även ta tydlig ställning mot de värsta utsläppen, exempelvis kolkraft och oljesand, och de måste mäta och öppet redovisa investeringarnas klimatavtryck.

Tack för att du delar!

×