Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Skatter fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Med skatter finansieras sjukvård, utbildning, infrastruktur och andra allmänna funktioner. Såväl medborgare som företag och banker är skyldiga att betala skatt, men många internationella banker, företag och rika personer utnyttjar skillnader som finns mellan länderna och luckor i lagstiftningen för att undvika att betala skatt. 

Bankerna måste se till att de inte hjälper företag eller andra kunder att undvika att betala skatt. Självklart ska banken själv betala skatt och öppet redovisa sina skattebetalningar. Bankerna har dessutom ett ansvar att enbart erbjuda sina tjänster till företag som betalar den skatt de är ålagda att betala.

Tack för att du delar!

×