Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Korruption har negativ inverkan på stora delar av samhället. Det underminerar tilltron till det politiska systemet och leder till kapitalflykt. När skatteinkomsterna blir lägre blir viktiga samhällsfunktioner som sjukvård och infrastruktur lidande. Störst problem med korruption har fattigare länder enligt Transparency International, men korruption kräver att någon mutar och här är inte sällan rikare länder inblandade. 

Bankerna måste se till att de inte hjälper företag eller andra kunder att undvika att betala skatt. Självklart ska banken själv betala skatt och öppet redovisa sina skattebetalningar. Bankerna har dessutom ett ansvar att enbart erbjuda sin tjänster till företag som betalar den skatt de är ålagda att betala. 

Tack för att du delar!

×