Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Starka arbetsrättsliga villkor bidrar till utvecklingen av ett demokratiskt och mer jämlikt samhälle. Anställda ska ha rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, skälig lön och drägliga arbetstider. Rätten att organisera sig fackligt och rätt till kollektiva förhandlingar är centrala rättigheter för anställda.

De här rättigheterna ska gälla alla, oavsett etnicitet, kön eller social bakgrund och företagen måste se till att de respekteras. I vår granskning tittar vi på om bankerna har riktlinjer som tydligt kräver att företagen de investerar i respekterar dessa rättigheter.

Tack för att du delar!

×