Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Världens efterfrågan på jordbruksprodukter växer och för med sig en rad utmaningar. Globalt sett är jordbruksindustrin den största enskilda orsaken till föroreningar och nedbrytningen av ekosystem. Genom gödning, köttproduktion, metanutsläpp från boskap och risodlingar bidrar jordbruket också till utsläpp av växthusgaser. I många delar av världen är djurskyddet bristfälligt och leder till onödigt lidande för djuren. I dag är ett av problemen att mark i för stor utsträckning används för biobränsle och foder för djur.

Matpriserna ökar på grund av ökade energipriser för transporter och gödning vilket drabbar de fattiga hårdast. Bankerna spelar en viktig roll i jordbrukssektorn genom sina investeringar. Därför måste de ta sitt ansvar genom att visa hänsyn till de människor som lever i områden med jordbruksmark och till hur jordbruket påverkar klimatet och miljön.

Tack för att du delar!

×