Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

På grund av traditionella strukturer är ojämlikheten ofta stor mellan kvinnor och män runt om i världen. Fattigdomsgraden bland ensamstående kvinnor är till exempel högre än bland män, både i utvecklade och mindre utvecklade länder. Sysselsättningen bland kvinnor är också lägre och kvinnor är mer benägna att arbeta i utsatta yrken. Det finns färre kvinnor än män i toppjobb och med lika positioner och arbetslivserfarenhet är kvinnornas lön ofta lägre.

I våra granskningar undersöker vi hur bankerna arbetar för jämställdhet internt i banken och vilka krav på jämställdhet de ställer på företag som banken finansierar och investerar i.

Våra granskningsrapporter som berör jämställdhet

Bankerna sviker H&M:s underbetalda sömmerskor (2019)

Tack för att du delar!

×