Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Gruvdrift påverkar mark och vattendrag och gör att den naturliga livsmiljön för växter och djur förstörs i stora områden. Gruvbolag använder enorma mängder vatten för att separera mineraler från lera eller för att dumpa surt, giftigt eller till och med radioaktivt avfall. Floder som människor, djur och växter är beroende av förorenas och för med sig gifterna ut i haven. Effekterna av gruvdrifter fortsätter långt från driften och många år efter det att gruvan är stängd. Ett vanligt problem med gruvnäring är att företagen inte respekterar landrättigheterna hos lokalbefolkningen.

Att arbeta i gruvorna är ofta mycket farligt, olyckor är vanliga och arbetsförhållandena kan vara usla. Bankerna har möjlighet att använda sitt inflytande för att motverka miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter i branschen. En bra policy förebygger olyckor och säkerställer en process för att drabbade ska kunna få en rimlig kompensation vid olyckor. Gruvbolagen måste minimera mängden avfall, ta hänsyn till lokala lagar och ursprungsfolk, samt förebygga korruption och inte ägna sig åt skatteflykt.

Tack för att du delar!

×