Om Fair Finance Guide

 

 

Om initiativet
Organisationerna bakom
Om metoden
Frågor&svar
Svar på tal
Om initiativet
Om initiativet

Om initiativet

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet.

Genom en internationell metod kartläggs bankernas riktlinjer och sedan görs granskningar av hur de följs i praktiken. Via vår webbsida kan du enkelt jämföra bankernas resultat och sedan säga vad du tycker, genom att skicka ett meddelande till banken. På detta sätt får bankerna direkt feedback från sina kunder och pressas/uppmuntras till förbättring.

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och finns idag i 15 länder: Sverige, Nederländerna, Japan, Norge, Indonesien, Belgien, Tyskland, BrasilienThailand, Indien, Sydafrika, Pakistan, Kambodja, Filippinerna och Vietnam. Läs mer om vårt internationella nätverk Fair Finance International.

Organisationerna bakom
 • loggaSK_ rgb.jpg

  Sveriges Konsumenter är en oberoende, ideell organisation som kämpar för konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

  Sveriges Konsumenter arbetar nationellt och internationellt med kunskapsspridning, påverkan och opinionsbildning. Organisationen har 20 medlemsorganisationer och ger ut tidningen Råd & Rön.

 • Diakonia Logo RGB

  Sedan 1966 arbetar Diakonia för en rättvis, jämlik och hållbar framtid. Tillsammans med människor runt om i världen skapar vi smarta och hållbara lösningar på världens stora problem. Diakonia finns på plats i 26 länder och ger stöd till lokala partner som på olika sätt arbetar för en värld utan våld, förtryck och fattigdom.

  I Sverige arbetar Diakonia med påverkans- och opinionsarbete med fokus främst på politiker och privata aktörer i Sverige och EU, men även andra internationella organisationer där Sverige finns representerat.

 • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png

  Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Föreningen granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Målet är en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

 • Naturskyddsföreningen

  Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Föreningen påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen.

  De sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete. Genom medel från Sida samarbetar och stödjer Naturskyddsföreningen över 60 miljöorganisationer över hela världen. Föreningen står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

 • World Animal Protection Logo

  World Animal Protection är en av världens största djurskyddsorganisationer och hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan. Det svenska arbetet fokuserar på informationsspridning och utbildning, samt politisk påverkan för ett starkare djurskydd, och dialog med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur.

Om metoden

Om metoden

Fair Finance Guide kartlägger bankernas hållbarhetsarbete genom en internationell granskningsmetod som kartlägger vilka hållbarhetskrav som bankerna ställer på de företag som de investerar i och lånar ut pengar till. Granskningskriterierna härör från internationella konventioner, normer och standarder inom hållbarhet och socialt ansvar, exempelvis FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fair Finance Guide granskar alltså hur väl bankerna ställer sig bakom och följer centrala principer i dessa ramverk.

Två granskningsmoment

1. Policy. En gång om året kartläggs och betygsätts bankernas skrivna hållbarhetsriktlinjer, alltså riktlinjer som bankerna säger att deras investeringar och utlåning ska följa. Ju fler av de internationella hållbarhetsprinciperna som banken tillämpar desto högre betyg får banken. En förutsättning är att riktlinjerna är tydliga och publika. Varje bank betygsätts inom 15 olika hållbarhetsområden. Betygen sätts i procent och illustreras på webbsidan genom färgade staplar. Ju längre stapel desto högre krav ställer banken enligt dess riktlinjer.

2. Praktik. För att kontrollera hur bankerna följer sina riktlinjer i praktiken görs fallstudier och stickprov ett par gånger per år. Om en granskning visar att en bank inte följer sin policy får banken en varningssymbol på webbsidan. Genom att klicka på bankens betyg beskrivs kort vad avvikelsen handlar om.

Granskningsmetoden är utvecklad av den nederländska konsultfirman Profundo i samarbete med de 50-tal organisationer som ingår i Fair Finance International.

Läs hela granskningsmetoden

Läs våra årliga granskningar av bankernas riktlinjer:

Frågor&svar

Frågor&svar

Vem har utvecklat granskningsmetoden?

Det har organisationerna bakom Fair Finance International gjort med hjälp av den nederländska konsultfirman Profundo, som är en av de främsta när det gäller att utvärdera finansiella aktörers hänsyn till hållbarhetsfrågor. Här kan du läsa mer om metoden.

Vad granskar Fair Finance Guide hos bankerna?

Vi granskar vilka hållbarhetskrav som bankerna ställer när de investerar och lånar ut pengar. Hur hållbara och ansvarstagande måste företagen vara för att få bankens stöd? Går pengarna till fossilbolag eller till företag inom hållbar energi? Ställer banken krav på företagen när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor?

Vad menas med bankernas investeringar, utlåning och finansiering?

Bankernas investeringar handlar bland annat om hur bankens fonder investerar i företags aktier och andra värdepapper. Utlåning handlar om bankens lån och andra finansieringstjänster till företag. Dina pengar på bankkontot används till viss del för att ge dessa lån. Vi granskar vilka hållbarhetskrav som ställs vid utlåning till företag.

Om en bank bryter mot sina egna riktlinjer, påverkar det betyget då?

Nej. Betyget i procent, från 0 till 100, visar hur hållbara bankens skrivna riktlinjer är, det vill säga vilka hållbarhetskrav banken bestämt att investeringarna och finansieringen ska följa. Tydliga och publika riktlinjer är ett avgörande första steg för att hållbarhetsfrågorna ska kunna implementeras i praktiken.

Tyvärr visar våra granskningar att samtliga stora banker vid upprepade tillfällen inte lever upp till sina egna riktlinjer. Därför lägger vi till varningstrianglar intill betyget hos de banker som brutit mot sina hållbarhetslöften. Klicka på stapeln för att se en lista på din banks eventuella överträdelser.

Är det stor skillnad mellan bankernas hållbarhetsarbete i praktiken?

De sju största bankerna i Sverige liknar varandra i arbetet med hållbarhet, även om vissa är något bättre än andra. Inom fonder har vi hittat många kontroversiella investeringar hos samtliga stora banker. Swedbank har ofta varit något bättre på att redovisa ett trovärdigt påverkansarbete medan Danske Bank och Nordea varit något sämre. Inom utlåning har SEB, Danske Bank och Nordea lånat ut mest till fossilbolag medan Handelsbanken satsat större andel på hållbar energi. Samtliga sju stora banker behöver bättra sig.

JAK och Ekobanken har genom sin gröna inriktning och begränsade produktutbud inte alls samma koppling till kontroversiella företag och branscher som de stora bankerna har.

Måste jag byta bank för att sätta press?

Nej, vi ser att alla de stora bankerna är känsliga för klagomål från sina kunder och pressen får dem att förbättra sig, även om det borde gå snabbare. Det allra viktigaste du kan göra om du är kund i någon av de stora bankerna är att mejla din bank minst en gång om året, så att pressen fortsätter. Om du ledsnar på att banken inte förändrar sig tillräckligt snabbt bör du givetvis byta bank.

Det är också viktigt att tänka på vilka produkter du väljer inom banken. Välj sparprodukter som ställer högre krav på hållbarhet än standardprodukterna. Det är inte helt enkelt men vi har gjort en liten guide här.

Har ni sett någon effekt av mejlen som skickats till bankerna hittills?

Ja! Bankkundernas mejl har gjort stor skillnad. De har lett till att samtliga banker i vår granskning flyttat fram sin positioner i mer hållbar riktning varje år. Så mejla gärna din bank, även om du redan gjort det! Fortsätt ligga på, det lönar sig! Om din bank inte finns med bland de sju stora bankerna som vi granskat får du gärna mejla dem ändå och fråga hur de jobbar med hållbarhet.

JAK och Ekobanken får ju väldigt bra betyg, finns det några nackdelar med att byta till dem?

Ekobanken och JAK har många grundläggande banktjänster men inte lika många som de större bankerna har. Du kan till exempel inte göra utlandsbetalningar, hämta Bank-Id, Ekobanken har inget bankkort och de erbjuder inte fonder och andra vanliga sparprodukter. Det kan därför vara bra att även vara kund i en annan bank om du saknar några av dessa tjänster.

Varför är JAK och Ekobanken med?

Vi har valt att ta med JAK och Ekobanken för att visa att det finns gröna banker i Sverige. I Nederländerna är motsvarigheten till Ekobanken,Triodos, en av de tio största i landet.

Min bank finns inte med. Planerar ni att granska flera banker?

I dagsläget kan vi tyvärr bara granska de sju största bankerna i Sverige och två mindre banker med grön inriktning. Men får vi kapacitet att granska fler banker i framtiden vill vi gärna göra det.

Varför finns inte fondbolag och pensionsfonder med i granskningen?

Bankernas egna fondbolag ingår i granskningen. I framtiden hoppas vi kunna granska fler finansaktörer, framförallt pensionsfonder och försäkringsbolag.

Min bank påstår att den ligger i framkant inom hållbarhetsarbetet. Kan det stämma?

I en internationell jämförelse ligger svenska banker ganska bra till, men det beror också på att finansbranschen inte kommit särskilt långt när det gäller att ta ansvar för hållbarhet. Din bank behöver definitivt bättra sig, så fortsätt uppmana den att ta ett större ansvar!

Har ni några tips på frågor man kan ställa till sin bank?

Förutom att mejla din bank och fråga hur de tänker agera utifrån de granskningar som vi på Fair Finance Guide gjort kan du till exempel fråga:

 • Hur ser ni till att mina pengar används på ett hållbart sätt?
 • Lånar ni ut pengar till fossilbolag?
 • Erbjuder ni gröna obligationsfonder?
 • När kommer ni ha ställt om er finansiella verksamhet i linje med klimatmålen?
 • Har ni Svanen-märkta fonder eller fossilfria fonder?

Vilka är de största framgångarna för Fair Finance Guide?

Sen Fair Finance Guide grundades i Sverige 2015 sen har vi tillsammans lyckats få bankerna att förbättra sina riktlinjer radikalt. En av de största enskilda framgångarna är att 5 000 mejl från svenska bankkunder lett till att flera svenska banker krävt att Brasiliens regering agerar för att få bukt med bränderna i Amazonas. Läs mer här!

En annan stor framgång är att våra påtryckningar lett till att Handelsbanken, Swedbank och SEB slutat investera i fossilbolag, som saknar omställningsplaner enligt Parisavtalet, genom sina fonder (Handelsbanken till 99%) och att alla bankerna har ökat satsningen på företag inom hållbar energi och minskat fossil energi. Samtliga banker har också blivit mycket mer restriktiva när det gäller investeringar och utlåning till kolbolag och utvinning av oljesand. Läs mer om våra framgångar här. 

Svar på tal

Svar på tal

Så bemöter du bankens argument


”Vi är mycket bättre i praktiken”

Tyvärr visar våra granskningar att bankerna inte är så bra i praktiken som de gärna vill hävda. Våra fallstudier visar att det finns brister i det praktiska arbetet och att bankerna i flera fall inte lever upp till sina riktlinjer.

”Vi har fler och tydligare interna riktlinjer som vi inte har publicerat”

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter räcker det inte med att ha interna riktlinjer. Riktlinjer ska publiceras öppet så att utomstående kan se hur banken tar ansvar. Riktlinjerna måste också vara tydliga, annars uppstår lätt tveksamheter och de blir svåra att följa i praktiken.

”Vi är inte aktiva inom alla områden som granskningen omfattar så därför kan vi inte få höga betyg."

Det stämmer inte, granskningsmetoden ställer bara krav inom områden där bankerna är aktiva. Om en bank inte är aktiv inom ett investeringsområde eller i en viss bransch så krävs inte riktlinjer på detta område.

"Vi har hållbarhetsprodukter som du kan välja."

Bra! Men jag vill också att hela banken ska ta ansvar, inte bara vissa produkter. Hållbarhetsprodukterna får gärna visa vägen men det är viktigt att övrig verksamhet flyttar efter i snabb takt.

"Om vi slutar investera i ett företag kan vi inte påverka det till att bli bättre."

Aktivt påverkansarbete är ett viktigt första steg men då behöver arbetet verkligen vara aktivt. Ofta krävs det att banken samarbetar med andra investerare för att gemensamt trycka på, annars blir effekten inte tillräcklig.

Om företaget trots påtryckningar inte lyssnar, är det bättre att banken öppet deklarerar att de avslutar sin investering. Det sätter press på bolaget som ogärna hamnar på en lista över bojkottade företag. Det ökar också pressen på andra investerare att nå resultat i sina påtryckningarna på bolaget. Att klippa banden till ett företag som inte hörsammar krav på ansvar följer riktlinjerna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Fler svar till bankerna om deras stöd till fossilbolagen hittar du här

Tack för att du delar!

×