Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Runt 30 procent av jordens yta täcks av skog. Skogen fyller en viktig funktion då den ger arbetstillfällen, skyddar mot naturkatastrofer, utgör ett hem för många människor och dessutom är ett av de mest varierande ekosystemen i världen. Skogen bidrar också till att hämma växthuseffekten genom att ta upp koldioxid från luften.

Bankerna har möjlighet att använda sitt inflytande för att minska avskogning och skogsförstörelse genom en strikt policy för hur de investerar i skogsbranschens alla delar, som avverkning, handel, pappers- och möbelindustri. Bland annat måste bankerna ta hänsyn till ursprungsfolk och förebygga konflikter kring landrättigheter. De bör också se till att investera i certifierade plantager och inte bidra till avskogning.

Tack för att du delar!

×