Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Väpnade konflikter är ett hot mot en stor del av världens befolkning. Vapenbranschen är extremt sluten och har stora problem med korruption. Genom att investera i vapenindustrin riskerar bankerna att kopplas till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Internationella avtal och nationella lagar förbjuder sällan banker att investera i vapenhandel eller produktion.

Om bankerna ändå väljer att investera i vapenbranschen är det viktigt att se till att företagen inte tillverkar olagliga vapen såsom klustervapen, och att vapnen inte hamnar i fel händer, exempelvis i länder som kränker mänskliga rättigheter eller som är inblandade i väpnade konflikter.

Tack för att du delar!

×