Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Som ägare och finansiärer av företag spelar bankerna en viktig roll i nästan alla ekonomiska sektorer. Men de flesta banker är alltför slutna för att utomstående ska kunna granska hur de tar ansvar. Bankerna bör strukturerat och detaljerat redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor som är kopplade till deras investeringar.

Bankerna bör även öppet redovisa vad de investerar i, det vill säga i vilka företag, projekt eller länder. Annars är det svårt att granska hur bankerna investerar i praktiken.

Våra granskningsrapporter som berör öppenhet och ansvar

Dålig insyn i svenska banker (2015)

Tack för att du delar!

×