Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Elektricitet, värme och transporter är exempel på energiproduktion som i hög grad bidrar till klimatförändringar. För att minska utsläppen av växthusgaser måste vi byta ut fossila bränslen som olja, kol och gas mot förnyelsebara energikällor. Kärnkraft är ett exempel på energiproduktion som släpper ut lite växthusgaser. Samtidigt har kärnkraften lett till ödesdigra olyckor och det finns idag ingen lösning på hur kärnavfallet ska förvaras på ett säkert sätt.

Bankerna bör styra sina investeringar mot förnyelsebar energi som vindkraft och solenergi. Vid investeringar i biomassa och vattenkraft är det viktigt att bankerna följer de standarder som finns, bland annat de tolv principerna från Roundtable on Sustainable Biomaterials och de sju principerna från World Commission on Dams. Bankerna bör ha en tydlig plan för hur de ska avveckla sin finansiering av fossila bränslen.

Tack för att du delar!

×