Så höga krav ställer bankerna

Mer om temat

Biologisk mångfald är ett mått på hur många olika levande organismer det finns. Att den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt är en av vår tids allvarligaste miljöfrågor. Det hotar bland annat arter, ekosystem och livsmedelsförsörjningen på jorden. Därför är det viktigt att bankerna ställer krav på företag, projekt eller stater att deras aktiviteter inte innebär förluster av stora naturvärden.

Banker som investerar i branscher som kan ha stor inverkan på miljön, som skogsbruk, oljeproduktion, fiske eller jordbruk har särskilt stor möjlighet att påverka. En bra policy innehåller bland annat kriterier för att skydda ekosystem, naturliga livsmiljöer och växt- och djurarter. Här finns flera standarder och principer att följa, till exempel FSC:s standard för att skydda urskog, principer i FN:s konvention om biologisk mångfald och IUCN:s röda lista med utrotningshotade djur.

Tack för att du delar!

×