Vad vi har åstadkommit – fem stora framgångar

den 7 juni 2021

Mycket har hänt sedan Fair Finance Guide lanserades i Sverige 2015. Varje år har vi rankat bankerna utifrån deras riktlinjer inom bland annat miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Vi har också granskat om bankerna lever upp till sina löften i praktiken. Samtidigt har tiotusentals bankkunder mejlat sin bank och uppmanat den att bättra sig. Här listar vi våra fem största framgångar under de senaste åren.

 


1. Alla banker har förbättrat sina riktlinjer

Alla nio banker som vi rankar har förbättrat sina riktlinjer inom i stort sett alla områden som vi granskar. 2014 uppfyllde bankerna i snitt 22 procent av de internationella principer som ligger bakom rankningen. 2020 uppfyller de 62 procent.

2. Stora klimatframsteg 

Alla banker har minskat sitt stöd till klimatskadlig verksamhet och ökat stödet till förnybar energi och miljöteknik. Till exempel har Handelsbanken, Swedbank och SEB i princip slutat investera i fossilbolag som saknar omställningsmål i enlighet med Parisavtalet. Skandia har uteslutit ett stort antal fossilbolag och lovat att minska fossila investeringar med 75% till 2025. Länsförsäkringar har antagit ett mål om att alla investeringar ska vara i linje med 1,5-gradersmålet senast 2030.

Flera banker har också infört restriktioner för utlåning till fossilbolag, även om det finns mycket kvar att göra här.

Swedbank har antagit ett mål om att vara klimatneutral till 2040. Nordea och SEB har lovat att ställa om hela den finansiella verksamheten till att bli klimatneutral senast 2050. Och Handelsbanken har satt det tuffaste klimatmålet av storbankerna – att hela finansiella verksamheten ska bli klimatneutral till 2040.

3. Brasilianska regeringen pressad om bränderna i Amazonas

Sommaren 2020 mejlade över 5 000 upprörda bankkunder sina banker i protest mot bankernas stöd till verksamheter som förvärrade bränderna i Amazonas. Det gav effekt. Handelsbanken, Nordea och SEB uppmanade den brasilianska regeringen att agera mot skövlingen och bränderna i Amazonas.

Efter ett möte mellan de svenska bankerna och Brasiliens vicepresident infördes ett totalförbud mot planerade bränder under tre månader. Dessutom beslutade Nordea att svartlista köttbolaget JBS på grund av deras bristande hållbarhetsarbete, något som fick stort genomslag i internationella medier och ökade pressen på bolaget. Läs mer här!

4. Mer hållbara indexfonder

Efter våra upprepade granskningar som tydligt visar att indexfonder i mycket högre grad än andra fonder har de mest kontroversiella investeringarna, har Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank börjat utesluta exempelvis fossilbolag, vapenbolag och företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter ur sina indexfonder (som nu istället kallas indexnära fonder). När vi startade 2015 var det ingen bank som kunde tänka sig att utesluta ansvarslösa företag eller ohållbara sektorer från sina indexfonder.

5. Fler verktyg och märkningar som hjälper i fonddjungeln

Våra avslöjanden om hur ohållbart konsumenters sparpengar ofta investeras har lett till ett ökat intresse för hållbarhet sparande. Det har bidragit till utvecklingen av nya verktyg och märkningar för att underlätta i fonddjungeln. Svanen har börjat miljömärka fonder och nya filtermöjligheter har införts i premiepensionssystemet. Flera finansaktörer har också börjat erbjuda olika typer av verktyg och hållbarhetsindikatorer.

Fortfarande är det inte enkelt, men i vår sparguide förklarar vi hur du rattar några av de vanligaste verktygen och hur hållbara de olika märkningarna är i praktiken.

Tack för att du delar!

×