Debatt: Därför är dagens vapenbransch så ohållbar

den 29 mars 2022

Vi skriver på Realtid Debatt:

De senaste veckorna har frågan om vapenbranschens roll i en hållbar utveckling varit hett debatterad. Kriget i Ukraina har satt fokus på upprustning och diskussionen har bland annat kretsat kring varför en del banker och fonder inte vill investera i vapenbolag av hållbarhetsskäl. Bankernas positioner har fått flera svenska ledarsidor att rasa och vapenbranschen varnar högljutt för att tillgången till finansiering och därmed svensk upprustning är hotad. Det här har fått storbanken SEB att byta fot och börja investera i vapenbolag igen. Den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners meddelade också i veckan att deras hållbara portföljer inte längre ska utesluta vapenbolag.

Problemet är att ingen av dem lyfter eller bemöter de viktigaste anledningarna till att vapenbranschen är så ohållbar. Det handlar inte om att branschen tillverkar vapen, för det finns legitima behov av vapen till länders försvar, FN med mera. Problemet är att i princip alla vapenbolag exporterar vapnen till förtryckande regimer och väpnade konflikter runt om i världen. På så sätt bidrar de till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitära kriser. Många vapenbolag tillverkar även förbjudna vapentyper som klustervapen och kärnvapen. Vapenbranschen präglas dessutom av stort hemlighetsmakeri och omfattande korruption. Det har blivit mer regel än undantag att det några år efter stora vapenaffärer framkommer att beslutsfattare mutats via olika mellanhänder. Inte minst vid vapenaffärer i utvecklingsländer där korrupta politiker mutas för att prioritera vapeninköp framför välfärd till befolkningen.

Det är framför allt den ökade insynen för svenska konsumenter och sparare som drivit på bankernas beslut att sluta investera i vapenbolag. Flera tusen har protestmejlat till sina banker efter att Fair Finance Guide avslöjat att svenska sparpengar kopplas till förtryck och konflikter. Vår senaste granskning 2020 visade att svenska banker satsat över 23 miljarder kronor på vapenbolag som exporterar krigsmateriel till diktaturer som deltar i Jemenkriget –ett krig som pågått i åtta år och enligt FN lett till världens nuvarande största humanitära kris. FN uppmanar till ett stopp av försäljningen av vapen till de krigande parterna.

Ett av bolagen som ändå fortsätter exportera till den Saudiledda koalitionen i Jemenkriget är svenska Saab vars radar- och stridsledningssystem används i kriget. Det visar att inte heller svenska vapenföretag är immuna mot problemet. Tvärtom, under 2021 gick 40 procent av svensk vapenexport till diktaturer enligt statistik från Svenska Freds.

Men skulle ett vapenbolag kunna klassas som hållbart? Teoretiskt sett ja. I Fair Finance Guides internationella granskningsmetod klassas inte vapenbolag som ohållbara per definition. Däremot måste de uppfylla 15 centrala principer kring mänskliga rättigheter, humanitära rättigheter och korruption som återfinns i internationella konventioner och normer. Det är idag få, om ens något, vapenbolag som uppfyller dessa principer. Det är också anledningen till att flera banker valt att utesluta hela branschen.

Vapenbolagen och många ledarsidor hävdar att bankernas uteslutning nu hotar deras tillgång till finansiering. Men bankernas policy stoppar bara investeringar i bolagen. Det vill säga att deras fonder inte investerar i vapenbolagens aktier och obligationer. Bankerna har däremot hela tiden fortsatt att finansiera bolagen, genom lån och andra finansieringstjänster, vilket är ett mycket mer aktivt stöd. Det är alltså fel att hävda att bankerna har stoppat sitt finansiella stöd till vapenbranschen. Åtminstone så som bankernas policyer ser ut idag.

Den europeiska vapenlobbyn lobbar nu hårt för att EU ska klassa vapenbranschen som hållbar i EU:s kommande sociala taxonomi som listar de företagsaktiviteter som bidrar allra mest till social utveckling och mänskliga rättigheter. Det vore absurt och skulle undergräva hela syftet med taxonomin.

Om vapenbranschen ska börja bidra till en hållbar utveckling måste den först sluta göda korruption, förtryck och humanitära kriser. Banker och andra finansaktörer skulle kunna driva på förändringen genom att ställa högre hållbarhetskrav på företagen när de investerar och lånar ut pengar. Det skulle inte minst många svenska bankkunder och sparare uppskatta.

Stödjer din bank kontroversiell vapenexport? Kolla >här< och mejla en protest!

Tack för att du delar!

×