Därför måste pensionsfonderna agera mot bankernas fossila affärer

den 2 mars 2023

Storbankerna i Sverige pratar om sina höga klimatambitioner. Men i det tysta fortsätter flera av dem att ge lån till bolag som förvärrar klimatkrisen. Därför har vi lagt fram förslag på bankernas bolagsstämmor och uppmanar svenska pensionsfonder och andra storägare i bankerna att stödja våra krav på att stoppa lånen.

Nyligen avslöjade vi att svenska storbanker fortsätter att plöja in mångmiljardbelopp i fossilbolag, varav huvuddelen i bolag som expanderar sin utvinning i strid med Parisavtalet. Tre av bankerna – SEB, Nordea och Swedbank – vill inte sluta med lånen.

– Nu måste svenska pensionsfonder och andra storägare i bankerna agera för att få stopp på de klimatskadliga affärerna. Det vore en viktig insats för klimatet och skulle uppskattas av många svenska pensionssparare, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

Naturskyddsföreningen och Greenpeace, som samarbetar med Fair Finance Guide, har köpt aktier i de tre bankerna och skickat in motioner till bankernas bolagsstämmor som kräver att bankerna ska revidera sina övergripande strategier så att de är helt i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. I motionerna föreslås att all ny utlåning till fossila bolag som fortsätter expandera sin fossila utvinning och saknar robusta utfasningsplaner ska stoppas. Det skulle bland annat göra det svårare för bolag som letar efter nya fossila fyndigheter, i till exempel Arktis, att finansiera sin verksamhet.

För att motionerna ska gå igenom krävs att en majoritet röstar ja på bolagstämmorna som hålls i mars och april. Bland storägarna finns flera svenska pensionsfonder som Alecta, AMF, Folksam, SPP/Storebrand och flera av de statliga AP-fonderna.

Handelsbanken och Danske Bank har redan stoppat lånen

Tusentals svenska bankkunder har protesterat mot bankernas fossila affärer som avslöjats av våra granskningar. Det senaste året har Handelsbanken och Danske Bank hörsammat kraven och stoppat nya lån till fossilbolag som expanderar utvinningen av fossila bränslen.

– Nu måste SEB, Nordea och Swedbank följa efter och upphöra med denna klimatskadliga utlåning. Det kan enkelt göras genom att ägarna godkänner våra motioner på årsstämmorna, säger Rolf Lindahl, ansvarig för energi- och finansfrågor på Greenpeace.

Läs vår debattartikel i Aktuell Hållbarhet (låst men går att läsa här)

Tack för att du delar!

×