Bättre hållbarhetsbetyg till svenska banker

den 21 oktober 2015

undefined

Ett år efter vår första granskning visar det sig att de största svenska bankerna har gjort flera förbättringar av sina riktlinjer inom hållbarhet. Trots det finns fortfarande stora brister, särskilt inom klimat och miljö.

Vi ser att bankerna har reagerat på kritiken, inte minst från de egna kunderna. Bankerna tar hållbarhetsfrågor på större allvar men har fortfarande en bra bit kvar. I genomsnitt uppfyller de bara en tredjedel av granskningskriterierna, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Rapporten är en uppföljning av förra årets granskning av de sju största bankernas riktlinjer för hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Nytt för i år är att Sveriges två alternativa banker Ekobanken och JAK Medlemsbank också har granskats. De ställer högre krav på hållbarhet och får betydligt bättre betyg än de övriga bankerna, bland annat för att ingen av dem placerar i fossilbolag.

undefined

SEB toppar rankingen i år igen och uppfyller 49 procent granskningskriterierna.
Nytvåa är Nordea som passerat Swedbank som halkat ner till en fjärdeplats. Störst 
uppryckning står Länsförsäkringar för som hamnade näst sist förra året, men i år har mer än dubblerat sitt betyg och klättrat upp till en tredjeplats. Danske Bank har lägst betyg av de sju stora bankerna. Högst krav ställer bankerna i sina riktlinjer för mänskliga rättigheter. Temaområden som berör klimatförändringar och miljö får däremot låga betyg. 

– Det är anmärkningsvärt att bankerna släpar efter på klimatområdet med tanke på att det är en av vår tids mest allvarliga och akuta frågor, där bankerna är nyckelaktörer för att vända utvecklingen. Konsumenterna är väldigt medvetna om klimathotet, men kan fortfarande inte vara säkra på att deras sparpengar inte placeras i klimatvärstingar som kolkraft, säger Jakob König.

Under året har Fair Finance Guide gjort flera fallstudier som visar att bankerna inte alltid lever upp till sina riktlinjer i praktiken. Bland annat fick fem av sju banker underkänt för att de bröt mot sina principer för mänskliga rättigheter. Ändå är tydliga riktlinjer en viktig utgångspunkt.

– Riktlinjerna lägger grunden för verksamheten, därför är det viktigt att de ställer höga krav och är tydliga.Samtidigt måste vi fortsätta att göra nedslag för att säkra att bankerna följer dem i praktiken, säger Jakob König.

Sedan lanseringen har över 5 000 personer skickat mejl till sina banker med krav på större hänsyn till hållbarhet och sociala frågor och det är uppenbart att det hjälper. Men bankerna måste bli ännu bättre så fortsätt skicka mejl! Tillsammans påverkar vi. 

Läs hela rapporten

 

Tack för att du delar!

×