Högre hållbarhetskrav hos banker efter ökat konsumenttryck

den 15 november 2016

Bankerna ställer allt högre krav på hållbarhet. Det visar vår årliga granskning av bankernas riktlinjer. Men skillnaderna är betydande. Störst framsteg under 2016 har Swedbank och Handelsbanken gjort, medan Danske Bank hamnar långt efter.

Rapporten är en uppföljning av förra årets granskning av vilka hållbarhetskrav bankerna ställer när de investerar och lånar ut pengar. Årets granskning visar att de sju största bankerna i Sverige ställer sig bakom 47 procent av kraven i de internationella normer och konventioner som Fair Finance Guides internationella granskningsmetod bygger på. Det kan jämföras med 33 procent förra året. 

– Det är bra att bankerna tar hållbarhet på större allvar, det här blir en allt viktigare fråga för kunderna och det börjar ge avtryck. Till exempel har över 8 000 bankkunder skickat brev till sin bank via vår webbsida med krav på bättring, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Samtliga granskade bankers resultat i år och förra året i en tabell.

SEB:s riktlinjer får även i år högst betyg bland storbankerna medan Swedbank och Handelsbanken står för störst förbättring och blir ny tvåa respektive trea. Swedbank har under året utvecklat nya riktlinjer för investeringar i olika branscher, bland annat för gruvverksamhet, skog och jordbruk. Handelsbanken har skärpt sin miljöpolicy och har undertecknat Ekvatorprinciperna som ställer särskilda hållbarhetskrav vid projektfinansiering. Alla bankerna utom Danske Bank har också antagit nya riktlinjer mot investeringar i kol och börjat redovisa klimatavtrycket från sina fonder.

Nordea och Danske Bank har endast gjort marginella förbättringar av sina riktlinjer och hamnar längst ner i rankingen. Det innebär att Nordea tappar fyra placeringar.

­– Det är viktigt att bankerna preciserar sina hållbarhetskrav för att arbetet ska kunna följas upp och fungera i verkligheten. Våra granskningar visar ofta på brister i implementeringen så här har bankerna en hel del kvar att göra, säger Jakob König.

Högst krav ställer de svenska alternativbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank som bland annat helt tar avstånd från att finansiera fossila bränslen. Båda förbättrade sina resultat under 2016 och Ekobanken har nu 99 procent. 

Läs rapporten
Läs om granskningsmetoden

Tack för att du delar!

×