Europas storbanker gör jättevinster i skatteparadis

den 27 mars 2017

De 20 största bankerna i Europa gjorde en vinst på motsvarande 240 miljarder kronor i skatteparadis under 2015. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide International och Oxfam och som avslöjar att affärerna är särskilt lönsamma för bankerna

Den senaste veckan har det avslöjats att europeiska banker varit inblandade i penningtvätt från ryska kriminella nätverk till skatteparadis, däribland via Nordea och Danske Bank. Nu visar en ny rapport från Fair Finance Guides internationella nätverk att affärerna i skatteparadis är särskilt lönsamma för bankerna. Vinsten per anställd på bankkontoren i skatteparadis är i genomsnitt fyra gånger så hög som i övriga länder.

– Det här visar svart på vitt att bankerna har starka ekonomiska skäl att göra affärer i skatteparadisen, det är helt enkelt bra business. Men det innebär samtidigt att bankerna undergräver välfärden i andra länder, eftersom skatteparadisen ofta används för skatteplanering och skumma affärer, säger Jakob König på Fair Finance Guide i Sverige som arbetat med i rapporten.

undefinedDe 20 största bankerna i Europa gjorde under 2015 en vinst på totalt 240 miljarder i skatteparadis. Det motsvarar i genomsnitt en fjärdedel av bankernas globala vinster, trots att deras omsättning och antal anställda i skatteparadis bara utgjorde 12 procent respektive sju procent. De största vinsterna gjordes i Hong Kong och Luxemburg.

Rapporten ”Opening the Vaults” är gjord i samarbete med Oxfam och en av bankerna som granskats är Nordea. Resultatet visar att även hos Nordea är lönsamheten i skatteparadis högre än i andra länder men det sticker inte ut lika mycket som hos många andra storbanker i Europa.

Granskningen av bankernas verksamhet i skatteparadis är möjlig tack vare ett nytt EU-krav som kräver att banker måste redovisa ekonomisk information för varje land de är verksamma i. På så sätt är det möjligt att se om bankerna gör onormalt höga vinster i skatteparadis och hur mycket skatt de betalar i dessa och andra länder.

– EU borde införa krav på så kallad offentlig land-för land rapportering hos alla branscher. Det skulle ge möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande från företag som missbrukar skatteparadis för att undvika skatt, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia, som står bakom Fair Finance Guide i Sverige.

Orsakerna till bankernas höga lönsamhet i skatteparadis har inte kunnat slås fast i rapporten men en möjlig förklaring är att bankernas kunder tjänar bra på den låga skatten och är villiga att betala bra för de insynsskyddade banktjänsterna. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att en del banker använder skatteparadis för att själva skatteplanera genom att flytta vinster och därmed minska skatten i andra länder.

Läs hela rapporten

Läs vår debattartikel i Svd

Tack för att du delar!

×