Banker lovar bättring efter Borneorapport

den 12 april 2017

Efter vår rapport om svenska bankers kopplingar till regnskogsskövling och kränkningar på Borneo har nu tre av bankerna lovat bättring. Även det svenska palmoljeföretaget AAK har sagt att de ska ompröva sina inköp av palmolja från Borneo.

Reaktionen från allmänheten på rapporten som släpptes för en dryg månad sen blev stark och hittills har över 2000 personer mejlat sin bank och uttryckt missnöje via vår webbsida. Många har även uttryckt frustration över svaren de fått tillbaka och vi har hjälpt till att tolka svaren och gett förslag på hur man kan svara tillbaka.

undefinedEfter en genomgång av bankernas publika kommentarer på rapporten visar att flera av bankerna tar till sig av kritiken och lovar bättring. SEB skriver att de kommer öka fokus på ursprungsfolks rättigheter och ska sätta större press på företagen.

– ”Rapporten från FFG och SwedWatch kommer att ha en direkt inverkan på detta arbete, då vi kommer att öka fokus på frågor gällande mänskliga rättigheter, i synnerhet ursprungsbefolkningars rättigheter. Denna förändring kommer inte bara att ha effekt på de bolag som nämns i rapporten, utan också på ett 15-tal andra bolag under UNPRI-initiativet.”, skriver SEB.

Nordea skriver att de på grund av granskningen haft möten med tre av företagen kring kritiken och kommer att öka pressen på att företagen ska förbättra sig.

– ”Vi har dock haft möten med AAK, BHP Billiton och Deutsche Bank för att diskutera de anklagelser som kommit fram i rapporten. Vår generella slutsats är att bolagen kommit längre i sin hantering av miljörisker än sociala risker, såsom ursprungsbefolkningens rättigheter, och vi har i våra möten med bolagen tryckt på att detta är något de måste förbättra.”, skriver Nordea.

Skandia säger att de ska förbättra sitt ansvarsarbete kring ursprungsfolks rättigheter och kommer ta hjälp av rekommendationerna i rapporten.

– ”Att granska, analysera och föra dialog med bolag kring ursprungsbefolkningars rättigheter är svårt, men ett viktigt arbete som vi vill fortsätta att utveckla. Vi tar till oss av rapportens rekommendationer i vårt fortsatta arbete.”, skriver Skandia.

Dessutom har ett av de granskade företagen, svenska palmoljeimportören AAK, lovat att se över om man ska fortsätta köpa palmolja från Borneo.

– ”Som ett resultat av problemen som rapporten visat kommer vi att ompröva vårt ställningstagande om att köpa från Borneo, särskilt med hänsyn till mänskliga rättigheter.”, skriver AAK.

Fair Finance Guide och Swedwatch har i ett svar till bankerna bemött deras respons där vi upprepat den kritik som vi anser att de inte riktigt bemöter, bland annat vad gäller brister i analysen och påtryckningsprocesserna.

Tack för att du delar!

×