Svenska banker tillåter investeringar i kärnvapenbolag

den 10 december 2017

Samtidigt som mer än hundra av världens länder förhandlat fram ett nytt internationellt förbud mot kärnvapen och initiativet får Nobels fredspris, tillåter fortfarande flera svenska banker investeringar i kärnvapenbolag. Det visar Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlinjer.

undefinedGranskningen visar att endast Handelsbanken har nolltolerans mot investeringar och finansiering av kärnvapenbolag bland de stora bankerna i Sverige. Även Ekobanken och JAK Medlemsbank har heltäckande förbud, dessa banker säger nej till vapen helt och hållet.

Banker saknar heltäckande förbud
Danske Bank, Länsförsäkringar*, Skandia och Swedbank saknar däremot ett heltäckande förbud mot investeringar i kärnvapen. Hos dessa banker tillåts investeringar i företag som underhåller kärnvapnen i de fem officiella kärnvapenstaterna (USA, Storbritannien, Kina, Frankrike och Ryssland), vilket är en aktivitet som är förbjuden enligt den nya internationella kärnvapenkonventionen. Däremot säger bankerna nej till nyutveckling av kärnvapen, både i kärnvapenstaterna och andra länder.

Nästan nolltolerans hos SEB
SEB har tagit en nästan heltäckande ställning mot kärnvapen. Banken har nolltolerans inom kapitalförvaltning och fonder men lämnar en lucka i policyn som tillåter utlåning till företag om de är befintliga kunder så länge pengarna inte går till kärnvapenverksamheten.

Nordea saknar policy mot utlåning till kärnvapen
Nordea har också nolltolerans mot kärnvapen inom kapitalförvaltning och fonder, men banken saknar en policy mot kärnvapen vid utlåning. Tidigare i år avslöjade Svenska Dagbladet att Nordea gör affärer med Rysslands statliga kärnvapenbolag Rosatom som sköter det ryska kärnvapenprogrammet. Nordea svarade att finansieringen gick till bolagets kärnkraftsverksamhet och inte till kärnvapen.

– Det innebär ändå att banken indirekt stödjer företagets kärnvapenverksamhet, eftersom vinsten från kärnkraftsverksamheten tillfaller kärnvapenbolaget. Det hade varit lättare att motivera ur ett hållbarhetsperspektiv om det handlat om att banken finansierat vindkraft, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide.  

undefined

Kritik mot långsam nedrustning
Svenska banker har sedan många år tagit ställning mot kärnvapen på olika sätt, men ställningstaganden har aldrig varit heltäckande utan tillåtit vissa aktiviteter. Bankerna har i regel lutat sig mot FN:s icke-spridningsavtal som slöts på 70-talet och som tillåter de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (USA, Storbritannien, Kina, Frankrike och Ryssland) att inneha kärnvapen, men med ett strikt åtagande att nedrusta.

Hård kritik har dock riktats mot ländernas långsamma nedrustning. Dessutom har länderna de senaste åren gjort nysatsningar på att utveckla kärnvapensystemen. Det är en del av bakgrunden till att det nya kärnvapenförbudet förhandlats fram av länder som vill se ett definitivt avskaffande av kärnvapen.

Kärnvapen bryter mot internationell rätt
Även internationella domstolen i Haag har konstaterat att kärnvapen bryter mot internationell rätt eftersom vapnen strider mot centrala principer i Genèvekonventionerna. Sverige har också haft en stark historisk tradition att verka för ett totalt avskaffande av kärnvapen i världen.  

– Vi välkomnar att fler svenska banker visar ledarskap men alla banker måste ta ett tydligt avstånd från kärnvapen. Vi förväntar oss att även Sverige snarast ratificerar konventionen som förbjuder kärnvapen, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen. 

I år går Nobels fredspris till ICAN, den internationella kampanjen för en kärnvapenfri värld, för deras viktiga roll i att åstadkomma det internationella avtalet om att förbjuda kärnvapen.

*Uppdatering: Länsförsäkringar har efter granskningen meddelat att de ska ändra sin policy och kommer införa nolltolerans mot kärnvapen.

Tack för att du delar!

×