Svenska storbanker motverkar klimatmålen

den 22 november 2018

De sju största bankerna i Sverige satsar nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi jämfört med hållbar energi. Efter Parisavtalet har Nordea och SEB lånat ut miljardbelopp till stora kol- och oljebolag. Det visar vår senaste granskning tillsammans med Naturskyddsföreningen och Diakonia. 

Av varje hundralapp som svenska banker investerar och lånar ut till energisektorn går 64 kronor till fossil energi och bara 36 kronor till hållbar energi. Det visar en ny stor kartläggning av bankernas investeringar och utlåning under 2016 och 2017, åren efter Parisavtalet slöts. Totalt investerade bankerna 44,2 miljarder kronor i fossil energi och bara 9,8 miljarder kronor i hållbar energi. 

– Parisavtalet säger att de finansiella flödena ska styras om för att stödja en hållbar utveckling. Bankernas fortsatta stöd till fossilbranschen går på tvärs med det målet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Störst investeringar i fossil energi har Nordea och Swedbank med 15,5 respektive 9,8 miljarder kronor. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank har dock de största andelarna i fossil energi sett till bankernas relativa andel av sitt kapital. Skandia och Handelsbanken har störst andel hållbar energi.

När det gäller nya lån till företag ser resultaten betydligt bättre ut. Där gick 50 procent till hållbar energi och 39 procent till fossil energi, och resten till övrig energi. Men fortfarande lånades nästan 16 miljarder kronor ut till fossil energi, där SEB och Nordea stod för över 80 procent. Nordea har lånat ut miljardbelopp till Rysslands största kolbolag SUEK, och SEB har lånat ut stora summor till amerikanska oljejätten ConocoPhilips.

– Den här typen av utlåning borde upphöra omedelbart. Det är ett direkt stöd till fossilbolagen som möjliggör att de kan fortsätta sin klimatförstörande verksamhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Kartläggningen har tagit nästan ett år att genomföra. Bristen på insyn i bankernas utlåning gör det svårt att få en samlad bild av den finansiella verksamheten.

– Det är hög tid att politikerna agerar för att öka insynen. Svenska bankkunder måste få se vad deras pengar på banken används till, säger Jakob König.

Förbättringar efter Parisavtalet 

  • Alla banker har skärpt sina riktlinjer inom klimat.
  • Bankerna har ökat andelen investeringar i förnybar energi från 12 till 28 procent.
  • För ny utlåning till företag inom energisektorn gick 50 procent av pengarna till hållbar energi och 39 procent till fossil energi.
  • Skandia har gjort en miljardinvestering i vindkraftsparker.

Fortsatta problem efter Parisavtalet

  • Svenska banker har investerat 44,2 miljarder kronor i fossil energi och bara 9,8 miljarder kronor i hållbar energi.
  • Ingen svensk storbank har satt upp tydliga, mätbara mål för att öka investeringar och finansiering av hållbar energi och minska i fossil energi.
  • Bankerna redovisar fortfarande inte hur arbetet med att minska sina klimatrisker fortlöper.
  • Brist på insyn gör det svårt att få en samlad bild av bankernas klimatarbete, till exempel vilka företag bankerna stödjer.
  • Nordea och Swedbank har investerat 15,5 respektive 9,8 miljarder kronor fossil energi.

- Läs rapporten "Lägg om växeln"

- Läs om metoden och ytterligare resultat (på engelska)

 

Tack för att du delar!

×