Svenska sparpengar stöder förtrycket i Qatar

den 10 november 2022

Miljardstöd till den förtryckande regimen i Qatar och investeringar i företag som kopplas till dåliga arbetsvillkor för migrantarbetare. Svenska banker och pensionsfonders delaktighet avslöjas i vår nya rapport med anledning av fotbolls-VM i Qatar.

Kritiken mot VM i Qatar startade samtidigt som landet tilldelades mästerskapet. Sedan dess har vi kunnat läsa oändligt mycket om migrantarbetare som förolyckats under byggnationer av arenor, usla arbetsförhållanden och slavliknande kontrakt.

Nu visar Fair Finance Guides europeiska granskning att svenska banker och pensionsfonder investerar över 17 miljarder kronor i företag som kopplas till problemen. Det handlar bland annat om det franska byggföretaget Vinci och den internationella hotellkedjan Hilton som båda kopplas till dokumenterade kränkningar av mänskliga rättigheter för de migrantarbetare som arbetar åt företagen i Qatar. Klart störst belopp har Nordea investerat med över åtta miljarder.

– Svenska banker och pensionsfonder har både ett ansvar och en möjlighet att försöka påverka situationen, genom att ställa krav på företagen. Om företagen inte lyssnar så bör de flytta investeringarna i protest, säger Jakob König.

I granskningen har Nordeas och Danske Banks påverkansarbete med företagen granskats närmare och resultatet visar stora brister, framför allt hos Danske Bank. Båda svarar att de har haft dialog med några av bolagen men bara Nordea kunde redovisa mer utförligt kring processerna och vilka krav som ställs. Nordea fick ändå näst bäst resultat av alla i granskningen men uppfyllde ändå bara knappt hälften av kriterierna för ett bra påverkansarbete. Danske Bank bara en knapp femtedel.

Flera andra svenska banker och pensionsfonder investerar också i företagen. Störst belopp hos Sjunde AP-fonden på 1,6 miljarder och Swedbank med 1,5 miljarder. Deras påverkansarbete har däremot inte granskats närmare i rapporten.

Direkt stöd till regimen i Qatar

Rapporten avslöjar också att Nordea, Danske Bank och Andra AP-fonden investerar totalt 1,7 miljarder i qatariska statsobligationer, som innebär ett sorts lån till den qatariska staten.

– Det är ett direkt finansiellt stöd till regimen och bidrar därmed till förtrycket och kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i landet. Det svenska stödet måste upphöra genast, säger Jakob König.

Läs mer

Tack för att du delar!

×