Svenska banker ökar stödet till oljebolag i Arktis

den 3 oktober 2022

43 nya miljarder på två år. Så mycket pengar har svenska storbanker pumpat in i bolag som letar efter olja och gas i Arktis. Trots att oljejakten strider mot Parisavtalet. Det visar vår nya granskning i samarbete med Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

 

Tre storbanker i Sverige – SEB, Nordea och Swedbank – fortsätter att finansiera bolag som letar nya olje- och gasfyndigheter i norska delen av Arktis. Totalt har bankerna stöttat oljebolagen med 43 miljarder kronor i nya lån och finansieringstjänster de senaste två åren, vilket är en ökning med över 30 procent jämfört med åren innan.

– Det är ofattbart att bankerna fortsätter stödja den här otroligt klimatskadliga verksamheten. Jag tror många svenska bankkunder blir rejält besvikna, inte minst eftersom det sker med hjälp av deras pengar på banken, säger Jakob König, projektledare för initiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

"Norges lilla regnskog"

Störst finansiellt stöd från bankerna har gått till oljebolagen Aker BP, Lundin Energy och Equinor. De tre bolagen letar bland annat nya fyndigheter i området Wisting som ligger nära polarisen och kan komma att bli världens nordligaste oljefält. Området ligger nära iskantszonen som kallas för “Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. Det ligger också nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns. En oljeolycka skulle kunna få förödande konsekvenser för den unika miljön och djurlivet i området.

Jakten på mer fossila bränslen eldar också på klimatförändringarna. Det här är Arktis är särskilt utsatt för, eftersom den globala uppvärmningen går snabbare vid polerna.

– När isarna smälter förvärras klimatkrisen och stigande havsnivåer påverkar önationer och kuststäder över hela världen. Därför är det extra allvarligt att det letas efter fossila bränslen i Arktis. Bankerna sätter planetens gränser och vår gemensamma framtid på spel. De måste ta sitt ansvar, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Kryphål i bankernas klimatriktlinjer

Bankernas lån till oljebolagen har fortsatt på grund av kryphål i deras riktlinjer. Ingen av de tre bankerna säger helt nej till att stödja bolag som letar efter olja och gas i Arktis, trots att det strider mot Parisavtalet som bankerna lovat att följa. Det internationella energirådet (IEA) har slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra för att det ska vara möjligt att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– De här fossilbolagen rör sig i helt fel riktning. Om vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar och skydda Arktis unika miljö måste all ny olja stanna i marken. Banker har både ett ansvar och en möjlighet att medverka till detta, säger Rolf Lindahl, kampanjledare i finansrelaterade frågor på Greenpeace Sverige.

Mer protester behövs

Sedan förra granskningen 2020 har tusentals svenska bankkunder protesterat mot bankernas affärer i Arktis. Efter det har alla storbanker i Sverige skärpt sina riktlinjer. Klart längst har Handelsbanken gått som säger helt nej till utvinning i Arktis.

– Vi uppmanar fler svenska bankkunder att protestera så att bankerna slutar stödja oljejakten i Arktis. På Fair Finance Guides webbsida kan man enkelt skicka ett förskrivet klagomål till sin bank, säger Jakob König.

Även Danske Bank har fortsatt att finansiera oljebolag i Arktis men resultatet kommer att publiceras vid ett senare tillfälle. I granskningen ingick inte Skandia, Länsförsäkringar, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som Fair Finance Guide normalt granskar. Ekobanken och JAK Medlemsbank har dock en strikt policy mot att finansiera fossil energi och Skandia och Länsförsäkringar har ingen utlåning till oljebolag.

Läs mer

Skicka en protest med några klick!

Tack för att du delar!

×