Svenska banker får underkänt inom djurskydd

den 28 november 2019

Svenska sparpengar kan investeras i företag som bedriver bland de värsta formerna av djurhållning så som fixering av suggor, uppfödning av kalvar isolerade i små boxar eller djurförsök för kosmetika. Det visar Fair Finance Guides årliga granskning av bankernas hållbarhetlöften. Störst förbättringar har bankerna gjort inom skatteflykt och kontroversiell vapenexport.

8 av 10 konsumenter tycker att det är mycket viktigt eller viktigt med ett starkt djurskydd när de köper kött och mejeriprodukter. Men de flesta känner inte till att deras sparpengar samtidigt kan lånas ut till eller investeras i företag som är hårt kritiserade för sitt bristande djurskydd. Fair Finance Guides nya granskning visar att svenska storbanker ställer mycket låga krav på företag att följa internationella djurskyddsprinciper när de lånar ut och investerar spararnas pengar.

- Djurskyddet verkar vara en blind fläck i finansvärlden, trots att så många svenskar värderar frågan högt. Det är dags att bankerna börjar ställa krav på företag att leva upp till åtminstone de mest grundläggande kraven på djurvälfärd, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige, som är ny partnerorganisation i Fair Finance Guide.

Djurskydd en hållbarhetsfråga
Högst betyg får Ekobanken och JAK Medlemsbank som ställer sig bakom i princip alla djurskyddskrav. Bäst bland de större bankerna är Länsförsäkringar vars verksamhet ska följa i genomsnitt 27 procent av kraven, bland annat att djuren ska ha rätt till de så kallade fem friheterna för djurvälfärd. Övriga banker har få eller saknar helt riktlinjer kring djurskydd.

- Djurskydd handlar inte bara om etik. Företag som har dåligt djurskydd är ofta kopplade till stora klimatutsläpp, miljöförstöring och antibiotikaresistens, vilket gör att det också är en hållbarhetsfråga, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

Störst förbättringar inom skatteflykt och vapen
Under året har flera banker gjort förbättringar inom andra hållbarhetsområden, framförallt Swedbank, Danske Bank och Nordea. Störst förbättring har skett inom området skatteflykt där Swedbank sticker ut med flera nya riktlinjer efter avslöjanden om bankens inblandning i penningtvätt med kopplingar till skatteparadis. Swedbank har bland annat infört riktlinjer mot att hjälpa kunder med aggressiv skatteplanering.

Swedbank, Nordea och Danske Bank har också gjort förbättringar i sina positioner mot kontroversiell vapenexport. Framförallt Swedbank, som i princip saknade ställningstagande mot detta tidigare, har antagit flera nya riktlinjer mot bland annat att exportera vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter och får nu högst betyg av alla banker.

Takten måste öka inom klimatområdet
Flera banker har under året skärpt sina positioner kring investeringar eller utlåning till olika typer av fossilbolag. Nästan alla banker har också börjat redovisa arbetet med att hantera klimatrisker. Länsförsäkringar och Handelsbanken har nu skarpast klimatriktlinjer bland de stora bankerna.

- Bankerna har gjort en del förbättringar inom klimatområdet, men våra granskningar visar att de fortfarande satsar betydligt mer på fossil energi än förnybar. Finansbranschen har ett stort omställningsarbete framför sig och måste öka takten, säger Jakob König, Fair Finance Guide.

Läs hela rapporten här

Tack för att du delar!

×