Svenska sparpengar kopplas till kriget i Jemen

den 6 februari 2020

Svenska storbanker fortsätter med miljardsatsningar i företag som är inblandade i kontroversiell vapenexport. Det visar vår senaste rapport som gjorts tillsammans med Diakonia.

Bankerna kopplas till vapenaffärer som exempelvis export av granatkastare och stridsledningscentraler till Förenade Arabemiraten, och motorer till stridsflygplan i Saudiarabien. Båda länderna är stridande parter i Jemenkonflikten, där människor flyr undan flyganfall och bombattacker i det som FN kallar världens största humanitära kris. Det visar vår uppföljningsrapport Bomber och granater – svenska bankers stöd till kontroversiell vapenexport.

Miljardbelopp till länder som förtrycker sin befolkning

Sju av de granskade bankerna (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank) fortfarande finansiella kopplingar till totalt 15 företag inblandade i kontroversiell vapenexport. Det är företag som exporterar vapenrelaterade produkter till länder som klassas som auktoritära regimer, kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i väpnade konflikter. Totalt handlar det om över 25 miljarder kronor som bankerna investerat eller lånat ut per årsskiftet 2018/2019, av detta kopplas 23 miljarder till stridande parter i Jemenkonflikten.

– Bankerna måste ta ansvar för att allas våra sparpengar inte stödjer vapenexport till länder som förtrycker sin befolkning eller deltar i Jemenkriget, säger Penny Davies, policyrådgivare på biståndsorganisationen Diakonia.

Företagen hittades i etikfonder

Sedan förra granskningen 2016 har ändå en del framsteg gjorts. Bankernas sammanlagda investeringar i företagen har minskat och Handelsbanken har under 2019 slutat investera i vapenbolag genom de flesta av sina fonder, då banken anser att de motverkar de globala hållbarhetsmålen. Alla sju bankerna har också förbättrat sina riktlinjer gällande kontroversiell vapenexport.

– Vi ser att de tusentals bankkunderna som reagerade på förra rapporten har lett till förbättringar, även om bankerna har mycket kvar att göra, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide.

Samtidigt visar granskningen att fyra av bankerna, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank, bryter mot sina egna riktlinjer. Anmärkningsvärt är också att hos SEB och Danske Bank hittades några av företagen i bankernas etik- och hållbarhetsfonder. Företagen hittades i totalt sextio av bankernas fonder. 

Läs svensk sammanfattning av rapporten
Läs hela rapporten
Läs bankernas kommentarer
Här är alla fonder som investerar i vapenföretagen

Inte nöjd med din bank? Mejla!

Tack för att du delar!

×