Så klimat(o)vänlig är din bank

den 24 mars 2021

Efter vårt avslöjande att svenska storbanker lånat ut hundratals miljarder till fossilbolag har flera banker nu skärpt sina riktlinjer. Men hur skarpa är de nya riktlinjerna? Vi har sammanställt hur klimat(o)vänliga nio banker på den svenska marknaden är med fokus på deras stöd till fossilbranschen. 

För att det ska bli lättare för dig som bankkund att ställa krav på din bank, har vi sammanställt hur klimat(o)vänliga de olika bankerna är utifrån deras klimatriktlinjer (siffran i parentes) och deras faktiska stöd (lån och investeringar) till fossilbolag. Speciellt illa är det att låna ut pengar till fossila projekt. Utan bankernas aktiva stöd till kolkraft, oljeborrning och oljesand blir det svårt för företagen att kunna fortsätta med sin klimatskadliga verksamhet. 

Ekobanken (98%)

Ekobanken toppar vår rankning av bankernas hållbarhetslöften inom klimatområdet. Banken säger helt nej till att låna ut pengar och investera i fossilbolag.

JAK Medlemsbank (95%)

JAK Medlemsbank kommer på andra plats i vår rankning av bankernas klimatlöften. JAK lånar varken ut pengar eller investerar i fossilbolag.

Skandia (68%)

Skandia lånar inte ut pengar till företag och därför inte heller till fossilbolag. Däremot investerar Skandia i fossilbolag. I slutet av 2020 hade Skandia 127 miljoner kronor i bolag som letar olja i Arktis. Skandia säger nej till företag som till mer än 5 procent utvinner kol, olja från oljesand eller har utvinning i Arktis. De säger även nej till investeringar i företag med mer än 25 procent kolkraft. Förra året uteslöt Skandia 25 stora oljebolag från sina fonder och alla deras indexfonder och hållbarhetsfonder är fossilfria. Skandia har lovat att minska sina fossila investeringar med 75 procents till 2025. Däremot har Skandia inget förbud mot att investera i fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Skandia saknar även ett klimatmål för hela den finansiella verksamheten. 

Vårt krav till Skandia: Uteslut alla fossilbolag utan omställningsplaner i linje med Parisavtalet ur era investeringar. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Handelsbanken (66%)

Under de senaste fem åren har Handelsbanken lånat ut sex miljarder kronor till fossilbolag. Det är betydligt mindre än de andra storbankerna i Sverige och utlåningen har minskat kraftigt de senaste två åren. Men Handelsbanken har ingen strikt policy som förbjuder mer utlåning till fossilbolag. Däremot har Handelsbanken satt det tuffaste klimatmålet av storbankerna – att hela finansiella verksamheten ska bli klimatneutral till 2040. Banken var också först ut av storbankerna med att i princip sluta investera i fossilbolag genom sina fonder. 

Vårt krav till Handelsbanken: Stoppa utlåningen helt till fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Uteslut även de sista investeringarna i fossilbolag.

Länsförsäkringar (66%)

Länsförsäkringar lånar inte ut pengar till fossilbolag. Däremot har de inget förbud mot att investera i fossilbolag. I slutet av 2020 hade Länsförsäkringar totalt 536 miljoner kronor i bolag som letar olja i Arktis. Länsförsäkringar säger nej till att investera i kolbolag och förra året uteslöt de alla oljebolag som till mer än hälften av sin verksamhet utvinner fossila bränslen. Länsförsäkringar har också antagit ett mål om att alla investeringar ska vara i linje med 1,5 gradersmålet senast 2030. 

Vårt krav till Länsförsäkringar: Uteslut alla fossilbolag utan omställningsplaner i linje med Parisavtalet ur era investeringar. Sätt upp tydligare planer för att ställa om den finansiella verksamheten enligt klimatmålen.

Swedbank (55%)

Swedbank har sedan Parisavtalet slöts lånat ut över 40 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis. Banken säger idag bara nej till nya kolbolagskunder och till att direktfinansiera kolkraftverk, oljeutvinning i Arktis och utvidgning av oljeutvinning. Policyn sätter alltså bara stopp för direktfinansiering av fossila projekt, men stoppar inte utlåningen till bolagen bakom dessa projekt eller till andra fossila verksamheter. Däremot utesluter Swedbanks fonder sedan början av 2021 alla investeringar i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. Banken har även lovat att alla fonder ska vara klimatneutrala senast 2040.

Vårt krav till Swedbank: Stoppa all utlåning till fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Danske Bank (50%)

Danske Bank har de senaste fem åren lånat ut 96 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis. Nyligen skärpte banken sina riktlinjer och stoppar bland annat nyutlåning och investeringar i bolag inom kol, oljesand, fracking, djuphavsborrning och utvinning i Arktis (max 5 procent tillåts) om inte bolaget antagit omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Danske Bank har även lovat att senast 2023 anta mål för hela sin utlåning i linje med Parisavtalet och då även sluta ge nya lån till oljebolag som inte antagit tillräckliga omställningsplaner. Bankens pensionsbolag Danica har lovat att ha klimatneutrala investeringar till 2050. 

Vårt krav till Danske Bank: Stoppa utlåning och investeringar i alla fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten. 

Nordea (49%)

Nordea har sedan Parisavtalet slöts lånat ut 151 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis eller från oljesand och fracking. Banken säger idag bara nej till fortsatt utlåning till företag som till största del är aktiva inom oljesand eller andra okonventionella utvinningsmetoder, samt till nya företagskunder som huvudsakligen är aktiva inom kol. Det betyder att de flesta fossilbolag fortfarande kan få lån i banken. Nyligen beslutade banken att 60 procent av deras fonder inte ska investera i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. Övriga fonder utesluter bara fossilbolag som har mer än 10 procent oljesand eller kolutvinning. Nordea har lovat att ställa om hela den finansiella verksamheten till att bli klimatneutral senast 2050. 

Vårt krav till Nordea: Stoppa all utlåning och investeringar i fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet.

Uppdatering: Nordea skärpte sin policy i september 2021 men den har fortfarande stora brister, läs vår analys här.

SEB (44%)

SEB har lånat ut mest pengar av alla svenska banker till fossilbolag under de senaste fem åren, 158 miljarder kronor, bland annat till världens största kolexportör och till fossilbolag som bygger ny kolkraft och utvidgar sina kolgruvor. Nyligen skärpte SEB sin fossilpolicy. Bland annat ska banken omgående sluta låna ut till företag som till mer än 15 procent är verksamma inom kol (utom företagskunder i Tyskland som tillåts fortsätta till 2038). Det är en rejäl förbättring men samtidigt innehåller policyn väldigt många luckor som gör att stödet till de mest kontroversiella fossilbolagen kan fortsätta i många år framöver. Nyligen slutade SEB:s fonder investera i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. 

Vårt krav till SEB: Stoppa all utlåning till fossilbolag som saknar omställningsplaner i enlighet med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Bakom sammanställningen

Bankens klimatriktlinjer: Olika banker lovar olika mycket i sina riktlinjer för hållbarhet. Att ha skarpa riktlinjer är viktigt. Men observera att det rör sig om just löften på pappret, i praktiken kan det se annorlunda ut. Siffran inom parentes visar hur bra klimatriktlinjer banken har, enligt vår granskning hösten 2020.

Utlåning till fossilbolag: Att bankerna lånar ut pengar till fossilbolag är ett väldigt aktivt stöd som gör det möjligt för företagen att bedriva sin klimatskadliga verksamhet. Slutar banker låna ut pengar till fossil verksamhet som inte vill eller kan ställa om, ökar pressen på företagen att sluta pumpa upp olja och bryta kol.

Investeringar i fossilbolag: Genom sina fonder investerar banker i företags aktier och andra värdepapper. Flera banker har på sista tiden slutat investera i fossil verksamhet. Det är en viktig signal till företagen att investerarna vill se en förändring.

Läs mer

 

Fossilbanta din bank – mejla!

Tack för att du delar!

×