SEB skräller i årets rankning av bankernas hållbarhetslöften

den 8 juni 2022

Bankerna i Sverige har det senaste året blivit mer restriktiva när det gäller att finansiera och investera i fossilbolag. Men ingen av storbankerna säger nej till att finansiera bolag som expanderar sin utvinning av olja och gas, trots att det bryter mot Parisavtalet. Det visar Fair Finance Guides årliga rankning av bankernas hållbarhetslöften.

(Uppdatering 10 juni: Handelsbanken ändrar nu sin policy och stoppar alla nya lån till företag och projekt som utökar utvinningen av fossila bränslen.)

Svenska banker fortsätter att förbättra sina riktlinjer för hållbarhet när de investerar och lånar ut pengar. Högst krav ställer de små nischbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank som står bakom nära hundra procent av de internationella hållbarhetsprinciper som Fair Finance Guide baserar sin rankning på. Bland storbankerna lovar Swedbank mest som ställer sig bakom 70 procent av principerna. SEB har gjort störst förbättring och tar sig därmed upp från bottenplatsen och blir näst bästa storbank med 68 procent.

– Det är glädjande att bankerna fortsätter skärpa sina riktlinjer kring hållbarhet. Det här är viktiga frågor för svenska bankkunder som vill att deras pengar ska användas på ett hållbart sätt och inte gå till verksamheter som förstör planeten, säger Jakob König som leder granskningsinitiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Klimatframsteg med stora luckor

Framför allt har bankerna skärpt sina riktlinjer när det gäller stöd till fossilbranschen. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank har följt efter Handelsbanken och utesluter nu fossilbolag ur samtliga av sina fonder. Inom utlåning har SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank gjort flera skärpningar, framför allt när det gäller att begränsa finansieringen av kolbolag, fossila projekt och företag som utvinner oljesand som är en utvinningsmetod med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan.

Men bankerna sätter fortfarande inte stopp för den största fossila utlåningen som går till bolag som utvinner olja och gas i Norge, bland annat i norska delen av Arktis. Ingen av storbankerna har heller satt stopp för att finansiera bolag som expanderar sin utvinning av olja och gas, trots att Internationella Energirådet (IEA) har slagit fast att det behövs ett omedelbart stopp för ny utvinning om vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Det är anmärkningsvärt att bankerna inte har satt stopp för stödet till oljebolag som utökar sin utvinning. De här bolagen rör sig i helt fel riktning och det måste upphöra omedelbart om vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof, säger Jakob König.

Alla banker lovar däremot att ställa om hela sin finansiella verksamhet i linje med Parisavtalet, genom att anta långsiktiga mål om nettonollutsläpp senast 2050 som även omfattar utsläppen från de företag och verksamheter som bankerna stödjer. Handelsbanken har lovat att nå målet redan 2040, även fondbolagen hos Swedbank och SEB. Men för att begränsa uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet krävs kraftiga utsläppsminskningar i närtid. Nordea är den enda som satt upp både kort- och långsiktiga omställningsmål för hela den finansiella verksamheten.

Nya löften att värna djuren

Djurskydd är ett område där flera av bankerna gjort förbättringar sedan föregående granskning. Länsförsäkringar och Swedbank har för första gången utvecklat specifika policydokument kring djurskydd som gäller deras investeringar. SEB och Danske Bank har inkluderat nya skrivningar kring djurskydd i sina riktlinjer för företag inom jordbruksverksamhet. SEB är den första storbanken som tar ställning mot djurtester på icke-medicinska produkter och mot renodlad pälsuppfödning som exempelvis minkfarmar. Men fortfarande är djurskydd det område där de stora bankerna har svagast riktlinjer. I genomsnitt ställer de sig bakom endast 18 procent av principerna för god djurvälfärd.

Protesterna från bankkunderna fungerar

Sedan Fair Finance Guide inledde granskningar av bankerna 2014 har över 40 000 svenska bankkunder skickat ett meddelande till sin bank via sajten och uppmanat till större hänsyn till hållbarhetsfrågor. Bankerna har också förbättrat sina hållbarhetslöften rejält under åren och lovar idag tre gånger mer än vid starten 2014.

– Det visar att konsumentmakt är ett påverkansverktyg som fungerar och att alla mejl som kunderna skickat haft effekt. Men vi är inte i mål än så fortsätt mejla, säger Jakob König.

(Bilden visar de sju största bankernas genomsnittsbetyg per år inom de hållbarhetsteman som ingick vid starten 2014.)

Läs mer

Läs rapporten - Svenska bankers hållbarhetslöften 2022


Vad tycker du om din banks hållbarhetslöften? Låt den få veta!

Tack för att du delar!

×