Så klimat(o)vänlig är din storbank

den 24 januari 2024

De fem största bankerna i Sverige redovisar rekordvinster - samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år och gör allt för lite för att få ner utsläppen. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.

I rapporten ”The real carbon footprint of Swedish banks” har Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen gjort den första kartläggningen av storbankernas verkliga klimatpåverkan. Den orsakas nästan helt och hållet av utsläppen från företag och andra verksamheter som bankerna lånar ut pengar till. Resultatet visar att SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken tillsammans orsakar utsläpp på nästan 100 miljoner ton växthusgaser varje år – vilket är dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp.

Skillnaderna är dock stora mellan bankerna. SEB:s lån orsakar störst utsläpp med 34 miljoner ton växthusgaser och Handelsbanken orsakar lägst med 8 miljoner ton.

– Bankerna gör rekordvinster samtidigt som de använder kundernas pengar till klimatskadlig verksamhet och gör allt för lite för att ställa om. Det tror jag att många svenska bankkunder tycker är upprörande, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide i Sverige.

Stora utsläpp från miljardlånen till oljebolag

Anmärkningsvärt är att en stor del av SEB, Swedbank och Danske Banks klimatpåverkan kommer från utlåningen till olje- och gasbolag. Värst är SEB där den står för över hälften av bankens finansierade utsläpp (57 procent) trots att lånen till oljebolag bara utgör drygt två procent av bankens totala utlåning.

– Det här visar hur klimatskadlig utlåningen till fossilbranschen är. Bankerna har ju länge sagt att utlåning till oljebolag står för en mycket liten del, men vår granskning visar hur stora utsläpp den orsakar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Saknar tillräckliga omställningsplaner

Rapporten visar också att bankerna saknar tillräckliga omställningsplaner för att minska utsläppen från utlåningen i linje med Parisavtalet. Bland annat har ingen bank mål för att minska utsläppen på kort sikt och ingen ställer krav på att fossilbolag ska ha utfasningsplaner. Bara Handelsbanken och Danske Bank har helt slutat låna ut pengar till bolag som utökar sin utvinning av fossila bränslen.

Stöder ökad fossil utvinning

Vi har tidigare avslöjat hur flera svenska storbanker fortsätter att ge nya miljardlån till oljebolag som öppnar nya oljefyndigheter, bland annat i Arktis. Detta går på tvärs med klimatforskningen som säger att ny utvinning av fossila bränslen inte är förenligt med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Det senaste exemplet är oljefältet Rosebank utanför Shetlandsöarna som ägs av norska Equinor och som SEB och Nordea har lånat ut flera hundra miljoner kronor till. Nyligen avgick brittiska klimatministern i protest mot de nya planerade olje- och gasfälten. Även Handelsbanken och Danske Bank säger nej till att ge lån till bolag som expanderar utvinningen.

Fler protester behövs

Tiotusentals svenska bankkunder har hittills uppmanat bankerna att stoppa sina fossila affärer och bankerna har också gjort flera förbättringar, bland annat skärpt sina riktlinjer och minskat utlåningen till fossilbolag.

– Vi ser att kundernas protester har effekt på bankerna. Men det behövs ännu större tryck för att nå hela vägen, så att bankerna blir en del av lösningen på klimatkrisen i stället för en del av problemet, säger Jakob König.

Läs mer

Skicka en protest med några klick!

Tack för att du delar!

×