Vårt krav på bankstämmorna: “Stoppa lånen till fossilbolag”

den 18 mars 2024

SEB, Nordea och Swedbank fortsätter att låna ut pengar till bolag som expanderar sin fossila verksamhet i strid med Parisavtalet. Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide har därför lämnat in motioner på bankernas bolagsstämmor om att stoppa lånen och uppmanar svenska pensionsjättar som AMF, Folksam och SPP att stödja kravet.

– Vi uppmanar bankerna att agera för att minska utsläppen i linje med vad vetenskapen kräver. De måste sluta bidra till klimatkrisen och stoppa lånen till bolag som expanderar sin utvinning av fossila bränslen, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Inom den närmaste veckan håller de tre storbankerna SEB, Nordea och Swedbank sina bolagsstämmor. Först ut är SEB på tisdag den 19 mars och Naturskyddsföreningen är på plats för att presentera sin motion. Den föreslår att banken stoppar utlåningen till expanderande fossilbolag som saknar utfasningsplaner i linje med 1,5-gradersmålet. Det skulle göra det svårare för bolagen att finansiera sin verksamhet.

– Om SEB, Nordea och Swedbank stoppar lånen till skenande fossilbolag skulle deras klimatavtryck minska rejält. Andra banker som Handelsbanken och Danske Bank har redan stoppat lånen och vi ser att det är något som svenska bankkunder uppskattar, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide.

De fem största bankerna i Sverige orsakar klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år – dubbelt så mycket hela Sveriges utsläpp. Det visade vår rapport nyligen. Överlägset störst klimatpåverkan har utlåningen till olje- och gasbolag.

Nu hoppas vi att storägarna till bankerna, bland annat svenska pensionsfonder som Alecta, AMF, Folksam, SPP och flera av de statliga AP-fonderna, röstar ja till motionen. Det krävs att en majoritet röstar ja för att motionen ska gå igenom. Bakom motionen står även Greenpeace.

En liknande motion lämnades in på bankernas bolagsstämmor förra året men ingen av pensionsfonderna stödde förslaget då.

– Nu har det gått ett år och bankerna fortsätter sina klimatskadliga affärer. Det är dags att svenska pensionsfonder som är storägare röstar ja till förslaget. Det vore en viktig insats för klimatet och skulle applåderas av många svenska pensionssparare, säger Karin Lexén.

Länkar till motionerna: SEB, Nordea samt Swedbank.

Tack för att du delar!

×