SEB stor finansiär av vapenexport till Israel

den 26 juni 2024

SEB är en av de europeiska banker som ger störst stöd till bolag som exporterar vapen till Israel. Det visar en ny rapport. Nu uppmanar FN vapenbolagen och deras investerare att agera för att stoppa leveranserna av vapen till Israel.

En ny rapport har kartlagt sex vapenbolag som står för den största exporten av vapen och krigsmateriel till Israel de senaste fem åren. Rapporten är gjord av 20 europeiska organisationer, bland annat Norsk Folkehjälp och norska LO.

Rapporten har granskat vilka europeiska banker och investerare som stödjer vapenbolagen med lån och investeringar. Bland de 20 europeiska bankerna som gett störst lån finns SEB.

– Det är anmärkningsvärt att en svensk bank är bland de största finansiärerna av den här typen av kontroversiell verksamhet. Det blir nog många av SEB:s kunder besvikna över, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide i Sverige.

Enligt rapporten har SEB de tre senaste åren lånat ut motsvarande över sex miljarder kronor (562 miljoner Euro) till ett av vapenbolagen, Rolls-Royce. Bolaget tillverkar specialtillverkade motorer till israeliska stridsvagnen Merkava-4 och till armerade militärfordon som används i offensiven i Gaza.

FN-kritik mot vapenexport

I förra veckan gjorde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) ett uttalande att vapenexport till Israel kan innebära grova brott mot mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och potentiell medskyldighet till folkmord. OHCHR uppmanar både vapenbolagen och de finansiella aktörerna att agera för att stoppa vapenleveranserna, annars kan de bli medskyldiga till brott som begås med hjälp av vapnen. Ett av bolagen som pekas ut är Rolls-Royce, som SEB stödjer. 

– Utifrån de otaliga brott mot internationell humanitär rätt som dokumenterats i Gaza sedan konfliktens början i oktober 2023 finns onekligen en stor risk att export av vapen och krigsmateriel till Israel kan komma att bidra till ytterligare, allvarliga brott mot den humanitära rätten, säger Ellen Nohle som är Senior Legal Advisor på Diakonias center för internationell humanitär rätt i Jerusalem.

Fair Finance Guide och Diakonia har tidigare granskat svenska bankers stöd till kontroversiell vapenexport i två rapporter (2020 och 2016). I båda granskningarna hade SEB den starkaste kopplingen till bolag som exporterar vapen till länder med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och konfliktområden, bland annat till krigförande parter i Jemenkriget.

Tack för att du delar!

×